KESKİN, Ahmet

(d. 24.07.1910 / ö. 1986)
katip, müftü
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ahmet Keskin, 24 Temmuz 1910’da Kastamonu’nun Devrekâni ilçesinde doğmuştur. Altı yaşında dönemin ibtidaî mektebine kaydolmuş ve daha sonra Devrekâni Tevfikiye Medrese-i İlmiyyesi’ne devam etmiştir. Ancak dördüncü sınıfın sonuna geldiğinde medreselerin kapatılması sebebiyle tahsilini müderris ve sonradan kayınpederi olan Kulaksızoğlu Hacı Osman Efendi’den özel ders alarak sürdürmüştür (Abdulkadiroğlu 1997: 34). Ailesi Dağıstan’dan hicret edip Kastamonu’nun Devrekâni ilçesine yerleşen Ahmet Keskin’in şeceresine göre otuz yedinci kuşaktan dedesi Medine-Hazreç Kabilesi reislerinden ve Sahabe’den Sa’d b. ‘Ubade’dir. Kafkasya’dan hicret edip 1277/1860 yılında Devrekâni ilçesine yerleşen ve 1299/1881 tarihinde vefat eden Ahmet Keskin’in dedesi Ahmet Şükrü Efendi, Şeyh Şamil’in yakın arkadaşlarındandır (Yücel 1993: 55). Yazıya ve sanata karşı merakından dolayı zaman zaman hat, tezyinat, resim, mühürcülük ve kuyumculukla uğraşmıştır. Ayrıca telgrafla haberleşmeyi öğrenmiş, şoförlük ve ziraat makinistliği kursuna devam ederek diploma almıştır. Yukarıda sözü edilen hocasının kızı ile evli olup bu evlilikten bir kızı ile hukuk mesleğine intisap eden üç oğlu vardır. 1938 tarihinde Özel İdare Müdürlüğü'nde kâtip olarak memuriyete başlamış, köy belediye bürosu şefliği yapmış, sonradan müftü yardımcılığına atanmıştır. 1957’den emekli olduğu 1979 tarihine kadar müftülük yaptığı bilinmektedir. Memuriyet hayatının tamamını Kastamonu’da geçiren Ahmet Keskin, 1986’da vefat etmiştir (Abdulkadiroğlu 1997: 34-35).

Şiirlerini divan edebiyatı nazım şekilleri ve serbest vezinle yazan Ahmet Keskin, hece vezni ile halk şiiri tarzında da eserler vermiştir. O’nun özellikle “Sıranâme” adlı eseri meşhurdur (Yücel 1993: 56). Ahmet Keskin, “Sıranâme” destanını 1952-1955 yılları arasında Kastamonu’da kaleme almıştır. Manzume bir destan havası içerisinde serbest vezinle ve mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup 98 beyitten oluşmaktadır (Abdulkadiroğlu 1997: 34-35).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1997). “Sıranâme”, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları. Ankara: Akademi Kitabevi. 34-35.

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu’da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu’da Yetişen Âşıklar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SAGIP ATLI
Yayın Tarihi: 30.03.2018

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Bildiklerim, Gördüklerim, Yaşadıklarım, İşittiklerim- / -1979-1980Hatıra

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
3NÂBÎ, Çörekçizâde Mehmed Nabîd. 1865 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6NÂBÎ, Çörekçizâde Mehmed Nabîd. 1865 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
9NÂBÎ, Çörekçizâde Mehmed Nabîd. 1865 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881MeslekGörüntüle
12NÂBÎ, Çörekçizâde Mehmed Nabîd. 1865 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂBÎ, Çörekçizâde Mehmed Nabîd. 1865 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
18NÂBÎ, Çörekçizâde Mehmed Nabîd. 1865 - ö. ?Madde AdıGörüntüle