KESKİN, Ahmet

(d. 24.07.1910 / ö. 1986)
katip, müftü
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ahmet Keskin, 24 Temmuz 1328/1910’da Kastamonu’nun Devrekâni ilçesinde doğmuştur. Altı yaşında dönemin ibtidaî mektebine kaydolmuş ve daha sonra Devrekâni Tevfikiye Medrese-i İlmiyyesi’ne devam etmiştir. Ancak dördüncü sınıfın sonuna geldiğinde medreselerin kapatılması sebebiyle tahsilini müderris ve sonradan kayınpederi olan Kulaksızoğlu Hacı Osman Efendi’den özel ders alarak sürdürmüştür (Abdulkadiroğlu 1997: 34). Ailesi Dağıstan’dan hicret edip Kastamonu’nun Devrekâni ilçesine yerleşen Ahmet Keskin’in şeceresine göre otuz yedinci kuşaktan dedesi Medine-Hazreç Kabilesi reislerinden ve Sahabe’den Sa’d b. ‘Ubade’dir. Kafkasya’dan hicret edip 1277/1860 yılında Devrekâni ilçesine yerleşen ve 1299/1881 tarihinde vefat eden Ahmet Keskin’in dedesi Ahmet Şükrü Efendi, Şeyh Şamil’in yakın arkadaşlarındandır (Yücel 1993: 55). Yazıya ve sanata karşı merakından dolayı zaman zaman hat, tezyinat, resim, mühürcülük ve kuyumculukla uğraşmıştır. Ayrıca telgrafla haberleşmeyi öğrenmiş, şoförlük ve ziraat makinistliği kursuna devam ederek diploma almıştır. Yukarıda sözü edilen hocasının kızı ile evli olup bu evlilikten bir kızı ile hukuk mesleğine intisap eden üç oğlu vardır. 1938 tarihinde Özel İdare Müdürlüğü'nde kâtip olarak memuriyete başlamış, köy belediye bürosu şefliği yapmış, sonradan müftü yardımcılığına atanmıştır. 1957’den emekli olduğu 1979 tarihine kadar müftülük yaptığı bilinmektedir. Memuriyet hayatının tamamını Kastamonu’da geçiren Ahmet Keskin, 1407/1986’da vefat etmiştir (Abdulkadiroğlu 1997: 34-35).

Şiirlerini divan edebiyatı nazım şekilleri ve serbest vezinle yazan Ahmet Keskin, hece vezni ile halk şiiri tarzında da eserler vermiştir. O’nun özellikle “Sıranâme” adlı eseri meşhurdur (Yücel 1993: 56). Ahmet Keskin, “Sıranâme” destanını 1952-1955 yılları arasında Kastamonu’da kaleme almıştır. Manzume bir destan havası içerisinde serbest vezinle ve mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup 98 beyitten oluşmaktadır (Abdulkadiroğlu 1997: 34-35).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1997). “Sıranâme”, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları. Ankara: Akademi Kitabevi. s. 34-35.

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu’da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu’da Yetişen Âşıklar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SAGIP ATLI
Yayın Tarihi: 30.03.2018

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Bildiklerim, Gördüklerim, Yaşadıklarım, İşittiklerim- / -1979-1980Hatıra

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÜNSÎ, Şeyh A‘rec Hasan Ünsî Efendid. 1645-46 - ö. 9 Kasım 1723Doğum YeriGörüntüle
3FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Doğum YeriGörüntüle
4MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÜNSÎ, Şeyh A‘rec Hasan Ünsî Efendid. 1645-46 - ö. 9 Kasım 1723Doğum YılıGörüntüle
6FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Doğum YılıGörüntüle
7MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÜNSÎ, Şeyh A‘rec Hasan Ünsî Efendid. 1645-46 - ö. 9 Kasım 1723Ölüm YılıGörüntüle
9FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Ölüm YılıGörüntüle
10MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÜNSÎ, Şeyh A‘rec Hasan Ünsî Efendid. 1645-46 - ö. 9 Kasım 1723MeslekGörüntüle
12FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636MeslekGörüntüle
13MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÜNSÎ, Şeyh A‘rec Hasan Ünsî Efendid. 1645-46 - ö. 9 Kasım 1723Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÜNSÎ, Şeyh A‘rec Hasan Ünsî Efendid. 1645-46 - ö. 9 Kasım 1723Madde AdıGörüntüle
18FUÂDÎ, Ömerd. 1559? - ö. 1636Madde AdıGörüntüle