KÖÇEK, Ermenioğlu

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Ermenioğlu'nun elde bulunan tek şiirini Vasfi Mahir Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi'nde yayımlamıştır. "Köçek" mahlasını taşıyan bu şiir Kocatürk'ün elinde bulunan 17. yüzyılda yazılmış tezhipli ve itinalı bir yazma dergide, 15. ve 16. yüzyıl eserleri arasında yer almaktadır. Kocatürk, buna göre şairin 16. yüzyılda yaşamış olduğunu tahmin etmektedir (1963: 21). Elde bulunan tek şiirinde didaktik bir üslupla öğüt vermektedir.

Kaynakça

Kocatürk, V. Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014

Eserlerinden Örnekler

 

Nefes

 

Ey erenler! Aldı beni bir dert, bir belâ, bir mihnet;

Yaman canıma kâr etti bir aşk, bir firkat, bir hasret.

Ey erenler! Bu üç nesne çokları serden eylemiş:

Padişahlar kapısında bir göz, bir bühtan, bir gıybet.

Ey erenler! Bu üç nesne …… beyan eyler:

Hakikatin direğidir, bir din, bir insaf, bir mürvet.

Ey erenler! Bu üç nesne kimselere vefa kılmaz:

Üçü de âlemde mesbuk, bir at, bir kılıç, bir avret.

Ey erenler! Bu üç nesne giderir gönülden gamı:

Kûşe-i gülşende …. bir saz, bir dilber, bir sohbet.

Ey erenler! Bu üç nesne bir yiğide keramettir:

Koçaklara nasib olsun, bir çav, bir uğur, bir ahret.

Köçek eydür: Bu üç nesne bir yerde olsa hub olur;

Birbirine yari kılsa bir dil, bir akıl, bir devlet.

Kocatürk, V. Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 21.