KUL DERVİŞ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı bilinmeyen şair, şiirinde Kul Derviş mahlasını kullanmıştır: “Alnımıza yazılmıştır yazılar/ Yüreğim başında yaram sızılar /Kul Derviş eder ki gerçek gaziler/ Hatâ benden ata senden ya Ali” (TDEA 1977: 261). Sadeddin Nüzhet Ergun Türk Şairleri  adlı eserinde, Kul Derviş’in 17. asırda yaşamış Kızılbaş şairlerden olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtir. Bursa’da Orhan Gazi Kütüphanesindeki eski bir mecmua ile kendisindeki bir mecmuada basılı koşma ve nefeslerine tesadüf edilen bu âşığın bir şiirini yayımlar (Ergun 1944: 55). Kul Derviş’in ne zaman vefat ettiği hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 3. yyy.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 2. İstanbul: Kenan Matbaası. 

“Kul Derviş” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 261.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Küfür ile imanını taşladım

Hata benden atâ senden yâ Ali

 

Ben bilirim günahkâr olduğumu

Hata benden atâ senden yâ Ali

 

Başıma geldi ol gördüğüm düşler

Yaram yürektedir sızılar işler

 

Kul günah işler de sultan bağışlar

Hata benden atâ senden ya Ali

 

Tââlib yol içinde olmaz babasız

Harman savrulur mu yelsiz yabasız

 

Kul hatasız olmaz hatâ tevbesiz

Hatâ benden atâ senden ya Ali

 

Derdim çoktur dermanını etmezdim

Hakkı koyup batıl dine gitmezdim

 

Beni yaratmasan günah etmezdin

Hatâ benden atâ senden ya Ali

 

Alnımıza yazılmıştır yazılar

Yüreğim başında yaram sızılar

 

Kul Derviş eder ki gerçek gaziler

Hatâ benden ata senden ya Ali 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 2. İstanbul: Kenan Matbaası. 55.