KUL ETEM

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu’nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Kul Etem’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Kul Etem'in de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkat çeker. Yatağanoğlu, âşığın Kul Etem mahlaslı bir nefesine yer vermektedir. Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes Hüseynî

Mürşid isen müşkülümü haleyle

Nerede halk oldu Gürûhu Naci

Gel bizi gam ile komandı böyle

Evveli pek tatlı ahiri acı

Arif ile arif gönül katmadan

Hak emredüp bu günahı tatmadan

Dahi Selman şol kırklara yetmeden

Ol zamanı kimdi kırlara duacı

Hakk verdi yarattı benim gidamı

Kesmezem ezelden bârî Hüdâmı

Bezmi elest yoğurmadan Âdem’i

Daha Âdem yok iken kimdi duacı

Kul Etem’im (eydür), söylerim sözüm

Söyledim efendim açık can gözüm

Bir sağıma baktım bir sol omuzum

Uzak mıdır arife dünyanın ucu (Rebiülevvel 1293/1875)

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 161.