MEHMED SÂLİH, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
tarih yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı Mustafa Efendi'dir. Harp Okulu'nda öğrenimini tamamladıktan sonra İdadi ve Harp Okulu ile Mühendishâne'de tarih öğretmenliği yaptı. Ölüm tarihi ve yeri bilinmemektedir. Eserini 1886 yılında yazdığına göre bu tarihten sonraki bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Bilinen tek eseri 1886 yılında yazdığı Fezâ'il-i Âl-i Osmân Muhtasarı adlı kitaptır. Bu eser 1705 yılında vefat eden Şifâ'î Şa'bân Efendi'nin Kalâ'idü'l-İkyân fî Fezâ'il-i Âl-i Osmân adlı Arapça eserden tercüme ettiği Fezâ'il-i Âl-i Osmân'ın kısaltılmış şeklidir. Osmanlı hanedanından bahseden bu eserde ilk dört halifeden sonra islam devletleri içinde Osmanlı padişahlarından daha adil olan ve islam dinine hizmet eden bir devlet ve hanedan bulunmadığı ileri sürülerek Osmanlı padişahları zamanındaki vakalardan bahseder. Eser II. Abdülhamîd zamanında hazırlanmıştır. Bilinen tek nüshası Millet Kütüphanesi Ali Emîri Târih bölümünde 445 numaradadır. Toplam 66 varaktır.

Kaynakça

İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları (1943). İstanbul. 183, 184.

Cunbur, Müjgan (2006). "Mehmed Sâlih". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ege, İskender Cenapd. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Doğum YeriGörüntüle
2Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
3Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Doğum YeriGörüntüle
4Ege, İskender Cenapd. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Doğum YılıGörüntüle
5Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YılıGörüntüle
6Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Doğum YılıGörüntüle
7Ege, İskender Cenapd. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Ölüm YılıGörüntüle
8Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Ölüm YılıGörüntüle
9Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Ölüm YılıGörüntüle
10Ege, İskender Cenapd. 1918 - ö. 30 Ekim 1996MeslekGörüntüle
11Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017MeslekGörüntüle
12Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984MeslekGörüntüle
13Ege, İskender Cenapd. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ege, İskender Cenapd. 1918 - ö. 30 Ekim 1996Madde AdıGörüntüle
17Hançerci, Müzeyyend. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Madde AdıGörüntüle
18Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Madde AdıGörüntüle