MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1722-23/1135)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Hüseyin’dir. Hüseyin Münîrî Efendi olarak tanındı. Öğrenimini bitirdikten sonra İstanbul’a geldi. Ruznamçe-i evvel kâtipliğinde bulundu. Bu görevde iken 1135/1722-23 yılında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şeyhî Mehmed Efendi (Özcan 1989: 472)’de bir manzumesi yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 217.

Cunbur, Müjgân (2006). “Münirî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 472.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 985.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 410b.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ. II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 472.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Münirî Hüseyin Çelebi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 473.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Gönül levh-i sevâd-ı harf-ı esrâr-ı gam olmuşdur

Velî çıkmaz beyâza lerziş-i kilk-i zebânımdan

Açılmaz gonce-i bahtım tulû‘ etmez meh-i kâmım

Münîrî oldum âzürde zemîn [ü] âsumânımdan

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ. II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 472.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Doğum YeriGörüntüle
3ABDÎ, Abdî Efendid. ? - ö. 1612Doğum YeriGörüntüle
4MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Doğum YılıGörüntüle
6ABDÎ, Abdî Efendid. ? - ö. 1612Doğum YılıGörüntüle
7MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÎ, Abdî Efendid. ? - ö. 1612Ölüm YılıGörüntüle
10MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48MeslekGörüntüle
12ABDÎ, Abdî Efendid. ? - ö. 1612MeslekGörüntüle
13MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDÎ, Abdî Efendid. ? - ö. 1612Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MİSLÎ, Hasand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NUTKÎ, Karakaşzâde Mehmed Nutkî Efendid. ? - ö. 1647-48Madde AdıGörüntüle
18ABDÎ, Abdî Efendid. ? - ö. 1612Madde AdıGörüntüle