MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1032/1622)
divan şairi, hattat, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hamgümüş kasabasında doğdu. Nev’îzâde Atâî, şairin Karamanlı olduğunu belirtir. Asıl adı Muslihiddin’dir. Sarı Muslihiddin ya da Yokyok Muslihiddin olarak anılır (Özcan 1989: 669). İyi bir öğrenim görüp Ebûssuûd Efendi’nin oğlu Mehmed Çelebi’den mülazım oldu. Daha sonra da Mehmed Çelebi’nin oğluna öğretmenlik yaptı. Çeşitli yerlerde müderrislik ve İzmir’de, Üsküdar’da kadılık yaptı. İyi derecede Farsça bilen şair, nesih yazıda da ustaydı. Kaynaklar şiirlerinin akıcı ve güzel olduğunu belirtir. Muslihiddin Efendi, 1032/1622 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî şairin ölüm tarihinin 1006/1597 olduğunu belirtir (Kurnaz-Tatcı 2001: 843, Sungurhan 2009: 294).

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bezm-i gamunda mutrib ü ney âh u nâledür

Eşküm şarâb u fikr-i dehânun nevâldür

Meyl itse hüsn-i yâr zevâle ‘aceb midür

Hûrşîd eger bülend ola meyli zevâledür 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 294). 

***

Dem-â-dem dür-feşân oldugı budur çeşm-i ‘uryânun

Gubâr kebkeb-i kefşinden ayru düşdi cânânun

Sihâm-ı tîrün ucından çekişdi cân cismümle

Gelüp mâ-beynini fasl itdi ol dem tîg-i bürrânun

Şeref buldı seg-i kûyun içinde ser-firâz oldı

Kapunda kâmil-i bî-çâre çünkim oldı derbânun 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 295). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Doğum YeriGörüntüle
2ABDÜLLATİF, Fakîh Karamanî, Siyahserd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Doğum YılıGörüntüle
5ABDÜLLATİF, Fakîh Karamanî, Siyahserd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÜLLATİF, Fakîh Karamanî, Siyahserd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902MeslekGörüntüle
11ABDÜLLATİF, Fakîh Karamanî, Siyahserd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDÜLLATİF, Fakîh Karamanî, Siyahserd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Madde AdıGörüntüle
17ABDÜLLATİF, Fakîh Karamanî, Siyahserd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle