MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1622/1032)
divan şairi, hattat, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hamgümüş kasabasında doğdu. Nev’îzâde Atâî, şairin Karamanlı olduğunu belirtir. Asıl adı Muslihiddin’dir. Sarı Muslihiddin ya da Yokyok Muslihiddin olarak anılır (Özcan 1989: 669). İyi bir öğrenim görüp Ebûssuûd Efendi’nin oğlu Mehmed Çelebi’den mülazım oldu. Daha sonra da Mehmed Çelebi’nin oğluna öğretmenlik yaptı. Çeşitli yerlerde müderrislik ve İzmir’de, Üsküdar’da kadılık yaptı. İyi derecede Farsça bilen şair, nesih yazıda da ustaydı. Kaynaklar şiirlerinin akıcı ve güzel olduğunu belirtir. Muslihiddin Efendi, 1032/1622 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî şairin ölüm tarihinin 1006/1597 olduğunu belirtir (Kurnaz-Tatcı 2001: 843, Sungurhan 2009: 294).

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bezm-i gamunda mutrib ü ney âh u nâledür

Eşküm şarâb u fikr-i dehânun nevâldür

Meyl itse hüsn-i yâr zevâle ‘aceb midür

Hûrşîd eger bülend ola meyli zevâledür 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 294). 

***

Dem-â-dem dür-feşân oldugı budur çeşm-i ‘uryânun

Gubâr kebkeb-i kefşinden ayru düşdi cânânun

Sihâm-ı tîrün ucından çekişdi cân cismümle

Gelüp mâ-beynini fasl itdi ol dem tîg-i bürrânun

Şeref buldı seg-i kûyun içinde ser-firâz oldı

Kapunda kâmil-i bî-çâre çünkim oldı derbânun 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 295). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Muratd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÇAĞLARÎ, Muammer Çalard. 15.03.1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞUHÛDÎ, Seyyid Kasım Şuhûdî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Muratd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÇAĞLARÎ, Muammer Çalard. 15.03.1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞUHÛDÎ, Seyyid Kasım Şuhûdî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Muratd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÇAĞLARÎ, Muammer Çalard. 15.03.1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞUHÛDÎ, Seyyid Kasım Şuhûdî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Muratd. 30 Haziran 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÇAĞLARÎ, Muammer Çalard. 15.03.1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞUHÛDÎ, Seyyid Kasım Şuhûdî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ahmet Muratd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÇAĞLARÎ, Muammer Çalard. 15.03.1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞUHÛDÎ, Seyyid Kasım Şuhûdî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmet Muratd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÇAĞLARÎ, Muammer Çalard. 15.03.1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞUHÛDÎ, Seyyid Kasım Şuhûdî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle