MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1622/1032)
divan şairi, hattat, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hamgümüş kasabasında doğdu. Nev’îzâde Atâî, şairin Karamanlı olduğunu belirtir. Asıl adı Muslihiddin’dir. Sarı Muslihiddin ya da Yokyok Muslihiddin olarak anılır (Özcan 1989: 669). İyi bir öğrenim görüp Ebûssuûd Efendi’nin oğlu Mehmed Çelebi’den mülazım oldu. Daha sonra da Mehmed Çelebi’nin oğluna öğretmenlik yaptı. Çeşitli yerlerde müderrislik ve İzmir’de, Üsküdar’da kadılık yaptı. İyi derecede Farsça bilen şair, nesih yazıda da ustaydı. Kaynaklar şiirlerinin akıcı ve güzel olduğunu belirtir. Muslihiddin Efendi, 1032/1622 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî şairin ölüm tarihinin 1006/1597 olduğunu belirtir (Kurnaz-Tatcı 2001: 843, Sungurhan 2009: 294).

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Hâl-ı ruhun yanında dehânun gören şehâ

Benzedür ise ana şehâ necmini sehî 

***

Bezm-i gamunda mutrib ü ney âh u nâledür

Eşküm şarâb u fikr-i dehânun nevâldür

Meyl itse hüsn-i yâr zevâle ‘aceb midür

Hûrşîd eger bülend ola meyli zevâledür 

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 294. 

***

Sâkî-i gonçe-fem ki lebinde piyâledür

Gûyâ Hoten gazâlesi agzında lâledür

Zülfine dil uzatma dilâ miski benzedüp

Zî-şâne nisbet eyleme anı atâledür 

***

Dem-â-dem dür-feşân oldugı budur çeşm-i ‘uryânun

Gubâr kebkeb-i kefşinden ayru düşdi cânânun

Sihâm-ı tîrün ucından çekişdi cân cismümle

Gelüp mâ-beynini fasl itdi ol dem tîg-i bürrânun

Şeref buldı seg-i kûyun içinde ser-firâz oldı

Kapunda kâmil-i bî-çâre çünkim oldı derbânun 

***

Gül hod-rû açılmış nisbet itmiş kendüsin nâre

Kızarmış hacletinden gonçe-i nev-reste şerminde 

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 295. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Doğum YeriGörüntüle
3İSA OĞUZd. 1955 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
4İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Doğum YılıGörüntüle
6İSA OĞUZd. 1955 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
7İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Ölüm YılıGörüntüle
9İSA OĞUZd. 1955 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
10İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. -MeslekGörüntüle
11CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?MeslekGörüntüle
12İSA OĞUZd. 1955 - ö. -MeslekGörüntüle
13İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSA OĞUZd. 1955 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. -Madde AdıGörüntüle
17CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Madde AdıGörüntüle
18İSA OĞUZd. 1955 - ö. -Madde AdıGörüntüle