NA’ÎM, Na’îm Efendi

(d. ?/? - ö. 1170/1756-57)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mora’ya bağlı Arhos’ta doğan Na’îm Efendi’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderris olan Na’îm, bir müddet Trapoliçe’de kadılık yaptıktan sonra İstanbul’a geldi. 1170/1756-57 vefat etti.

Na’îm’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şairliği hakkında da değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1225.

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 417.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1084-85.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Matla’-ı mihr-i münîr-i hüsn ü ândır ruhların

Maşrık-ı şems-i tecellîveş ayândır ruhların

 

İki mehdir gûyiyâ deryâ-yı nûra aks ider

Anda kallâş-ı tahayyür ahterândır ruhların

(Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 417).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendid. ? - ö. 1595-96Doğum YeriGörüntüle
2SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Doğum YeriGörüntüle
3Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendid. ? - ö. 1595-96Doğum YılıGörüntüle
5SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Doğum YılıGörüntüle
6Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendid. ? - ö. 1595-96Ölüm YılıGörüntüle
8SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Ölüm YılıGörüntüle
9Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendid. ? - ö. 1595-96MeslekGörüntüle
11SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738MeslekGörüntüle
12Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendid. ? - ö. 1595-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendid. ? - ö. 1595-96Madde AdıGörüntüle
17SEZÂYÎ, Şeyh Hasan Sezâyî Efendid. 1699-1670 - ö. 29.12.1738Madde AdıGörüntüle
18Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle