NA’ÎM, Na’îm Efendi

(d. ?/? - ö. 1170/1756-57)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mora’ya bağlı Arhos’ta doğan Na’îm Efendi’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderris olan Na’îm, bir müddet Trapoliçe’de kadılık yaptıktan sonra İstanbul’a geldi. 1170/1756-57 vefat etti.

Na’îm’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şairliği hakkında da değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1225.

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 417.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1084-85.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Matla’-ı mihr-i münîr-i hüsn ü ândır ruhların

Maşrık-ı şems-i tecellîveş ayândır ruhların

 

İki mehdir gûyiyâ deryâ-yı nûra aks ider

Anda kallâş-ı tahayyür ahterândır ruhların

(Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 417).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Doğum YeriGörüntüle
2Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
4EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Doğum YılıGörüntüle
5Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
7EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Ölüm YılıGörüntüle
8Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48MeslekGörüntüle
11Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881MeslekGörüntüle
13EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Madde AdıGörüntüle
17Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle