NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanım

(d. 1846 / ö. 1899)
öğretmen, divan şairi
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1846’da dünyaya geldi. Müneccimbaşı Osman Saib Efendi’nin kızıdır. Annesini küçük yaşta kaybetti. Teyzesi Şeref Hanım tarafından büyütülen şair, önce sıbyan mektebine, teyzesi ve babasını kaybetmesinin ardından da Darülmuallimat'ta eğitim almıştır. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Osman Salâhaddîn Dede Efendi'ye katılan şair, ikizi ile birlikte Hoca Mecid Efendi'den Farsça öğrenmiş ve kadar Darü’l-Muallimat’ta Farsça ve tarih öğretmenliği yapmıştır (Turan 2014: 284).

Farsça sözlük hazırlamıştır ve bu nedenle kendisine gümüş madalya verilmiştir. Ayrıca meslekteki başarısı nedeniyle, II. Abdulhamîd tarafından üçüncü dereceden Şefkat nişanı ile ödüllendilirmiştir (Kızıltan 1994:135).

1899’da yaşamını yitiren Nakiye Hanım, Yenikapı Mevlevihanesi Çınaraltı Kabristanı’nda toprağa verilmiştir.

Divan şairi olmasına rağmen heceyle halk şiiri tarzında şiirler yazan ve şiirlerinde Nakkiye mahlasını kullanan şair, Nakkiye, Nakiyye, Nakiye Hanım mahlaslarını kullanarak, 40 kadar gazel, methiye, şarkı, müstezad, tahmis, terci-i bend ve kıt’a yazmıştır. Dergilerde dağınık halde olan şiirleri derlenmemiştir (Turan 2014:284).

Kaynakça

Kızıltan, Mübeccel (1994). “Divân Edebiyatı Özelliklerine Uyarak Şiir Yazan Kadın Şairler”. Sombahar. Ocak-Nisan, Özel Sayı, s.104-160.

Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay.

Parlatır, İsmail (1977). “Nakiye Hanım, Hatîce”. Türk Ansiklopedisi. C. XXV. Ankara: MEB Yay. s. 87.

Şentürk, Didem (2010). 19. Yüzyıl Şairlerinden Hatice Nakiyye Hanım’ın Divanı’nın Transkripsiyonlu Metni ve İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Turan, Fatma Ahsen (ed.) (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Nakiye Hadice Hanım”. C. VI. İstanbul: Dergâh Yay. s. 504-505.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. C. I. İstanbul: Tefeyyüz Kitabevi.

http://www.biyografya.com/biyografi/10430 [erişim tarihi: 28.04.2019].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY BAŞAK
Yayın Tarihi: 19.08.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MERÂKÎ, Hüseyin Refîk Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
2Osman Sulhi Aksud. 1923 - ö. 11 Haziran 2007Doğum YeriGörüntüle
3ZARÎF, Abdülkâdir Zarîf Efendid. ? - ö. 1766-1767Doğum YeriGörüntüle
4HABÎBEd. 10 Temmuz 1846 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5SEBÂTÎ, Hâfız Mehmed Sebâtüddîn Efendid. 1846 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED ARİFd. 1846 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
7HAYRANÎ, Hüseyind. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8KÂMİL, Harezmîd. 1825 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂ, Konyalıd. 1858 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10Karatay, Namdar Rahmid. 24 Kasım 1896 - ö. 26 Ağustos 1953MeslekGörüntüle
11Severcan, Selmad. 1983 - ö. -MeslekGörüntüle
12Erkan Karagözd. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞİMŞEKOĞLU, Ercan Şimşekoğlud. 24.01.1980 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAKİNÎ, Sakine Işıkd. 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ ABBAS, Ali Abbas Bakırd. 1928 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hatice Kübra Tongard. 15 Kasım 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GÜLÜMHAN, Hatice Ayazd. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Gülensoy, Haticed. 21 Mayıs 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle