NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanım

(d. 1846 / ö. 1899)
öğretmen
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hacı Nakiye Hanım, 1846’da dünyaya geldi. Müneccimbaşı Osman Saib Efendi’nin kızıdır. Annesini küçük yaşta kaybetti. Teyzesi Şeref Hanım tarafından büyütülen şair, önce sıbyan mektebine, teyzesi ve babasını kaybetmesinin ardından da Darülmuallimat'ta eğitim almıştır. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Osman Salâhaddîn Dede Efendi'ye katılan şair, ikizi ile birlikte Hoca Mecid Efendi'den Farsça öğrenmiş ve kadar Darü’l-Muallimat’ta Farsça ve tarih öğretmenliği yapmıştır (Turan 2014: 284).Farsça sözlük hazırlamıştır ve bu nedenle kendisine gümüş madalya verilmiştir. Ayrıca meslekteki başarısı nedeniyle, II. Abdulhamîd tarafından üçüncü dereceden Şefkat nişanı ile ödüllendilirmiştir (Kızıltan 1994:135). 1899’da vefat eden Nakiye Hanım, Yenikapı Mevlevihanesi Çınaraltı Kabristanı’nda toprağa verilmiştir.

Divan şairi olmasına rağmen heceyle halk şiiri tarzında şiirler yazan ve şiirlerinde Nakkiye mahlasını kullanan şair, Nakkiye, Nakiyye, Nakiye Hanım mahlaslarını kullanarak, 40 kadar gazel, methiye, şarkı, müstezad, tahmis, terci-i bend ve kıt’a yazmıştır. Dergilerde dağınık hâlde olan şiirleri derlenmemiştir (Turan 2014: 284).

Kaynakça

http://www.biyografya.com/biyografi/10430 [erişim tarihi: 28.04.2019].

Kızıltan, Mübeccel (1994). “Divân Edebiyatı Özelliklerine Uyarak Şiir Yazan Kadın Şairler”. Sombahar. Ocak-Nisan, Özel Sayı. 104-160.

Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay.

Parlatır, İsmail (1977). “Nakiye Hanım, Hatîce”. Türk Ansiklopedisi. C. XXV. Ankara: MEB Yay. 87.

Şentürk, Didem (2010). 19. Yüzyıl Şairlerinden Hatice Nakiyye Hanım’ın Divanı’nın Transkripsiyonlu Metni ve İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Turan, Fatma Ahsen (Ed.) (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Nakiye Hadice Hanım”. C. VI. İstanbul: Dergâh Yay. 504-505.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. C. I. İstanbul: Tefeyyüz Kitabevi.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY BAŞAK
Yayın Tarihi: 19.08.2019
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1644Doğum YeriGörüntüle
2MAHVÎ, Ali Mahvî Efendid. ? - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
3NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebid. ? - ö. 1669-1675Doğum YeriGörüntüle
4SEBÂTÎ, Hâfız Mehmed Sebâtüddîn Efendid. 1846 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
5RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mehemmed, Ağa Şahtahtlıd. 1846 - ö. 12 Aralık 1931Doğum YılıGörüntüle
7RÛZÎ, Mehmed Emind. 1839 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8MAHCÛBÎ, Hovhannesd. 1844 - ö. 1898-1899Ölüm YılıGörüntüle
9GARÎBÎ, Hoşağası Hacı Paşa, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10OZAN TÜRKMEN, Ali Parlakd. 20.02.1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Gülser Hünükd. 01 Nisan 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Emine Batard. 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AŞKÎ, Giritlid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MURÂD, Şeyh Hacı Mehmed Murâdd. 1788 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
17ŞÂDÎ, Şâdî Ağad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DERÛNÎd. ? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle