NAZÎF, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1240/1825)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa Nazîf’tir. Yedikuleli mezunlarından Hattat Mehmed Efendi’nin oğludur. Enderundan yetişti. 1223/1808’de mabeynci oldu. Sonra Sultan Bayezid rûznâmçecisi olarak çıkdı. 1224/1809’da Tophane nazırı, 1225/1810’da suvari mukabelecisi, 1228/1814’te Humbarahane nazırı, sonra tersane ve şehremini ve Surre-i Hümayun şehremini ve sultan kethudası oldu. 1237/1822’de yine şehremini oldu. İzmit Kereste Nazırı olup 1240/1825’te İzmit’te 60 yaşında vefat etti. “Âh göçdi Nazîf Efendi âh” vefatına düşürülen tarihtir. İzmit’te medfundur.

Şiirlerine örnek Fatîn Tezkiresi’ndedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). "Nazîf". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 554.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli, Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/II. İsyanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Pây-mâl-ı esb-i nâzın olmağa dil hâk olur

Her saf-ı müjgân-ı çeşm-i hasretim hâşâk olur

Kimde sevdâ-yı ser-i zülfün olursa ukdesi

Dâmân-ı sabr u şekîbi şâne veş sad çâk olur

Künc-i gamda hastegânın itse âh-ı sûz-nâk

Şu’lesi âteş-firûz-ı hırmen-i eflâk olur

Ey gül-i nevreste sensiz çeşm-i firkat-bînime

Gûşe-i kâşâne zindân gülşen âteş-nâk olur

Ey kemân-ebrû Nazîf-i bî-çâreye cevr eyleme

Bî-nevâdır tîr-i âhı el hazer çâlâk olur

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 411.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
2CELÂL, Celâl Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
4SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
5CELÂL, Celâl Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
7SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
8CELÂL, Celâl Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Ölüm YılıGörüntüle
10SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23MeslekGörüntüle
11CELÂL, Celâl Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869MeslekGörüntüle
13SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CELÂL, Celâl Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle
17CELÂL, Celâl Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle