NİYÂZÎ, Niyâzî Çelebi, Niyâzî-i Sirozî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Serez'de doğdu. Kanunî Sultan Süleyman’ın bendesi ve İbrahim Paşa’nın bağlılarındandı. Hakkında başka bilgi yoktur. Niyâzî-i Sirozî sanıyla bilinir. Şiirlerinin pek başarılı bulunmadığı kaydedilir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.
İpekten, Haluk, vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 21.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Devlet el virmez ise yine felâket bâkî
İzzet olmazsa müyesser yine zillet bâkî

Mansıb-ı âlî nasîb olmaz ise âlemde
Eskiden zillet ileyüz yine zillet bâkî

Devlet el virmeyüp olmazsa müyesser izzet
Elümüzden ne gelür yine nekbet bâkî

Bir belâdur çekegeldük ana mu‘tâd olduk
Kimse almaz elimüzden yine nekbet bâkî

Gussa hod hâzırum olmazsa müyesser şâdî
Hurrem olmak yogise yine kasâvet bâkî
*
Bu fânî mülke ha gitdün ha geldün
Bir iki gün ya ağladun ya güldün

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN, Mu‘îd Hasan Çelebid. ? - ö. 1615-16Doğum YeriGörüntüle
2EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
3SA’DÎ, Cem Sa’dî’si, Sa’dullâhd. 1458-59 ? - ö. 1492-93 ?Doğum YeriGörüntüle
4HASAN, Mu‘îd Hasan Çelebid. ? - ö. 1615-16Doğum YılıGörüntüle
5EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Doğum YılıGörüntüle
6SA’DÎ, Cem Sa’dî’si, Sa’dullâhd. 1458-59 ? - ö. 1492-93 ?Doğum YılıGörüntüle
7HASAN, Mu‘îd Hasan Çelebid. ? - ö. 1615-16Ölüm YılıGörüntüle
8EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Ölüm YılıGörüntüle
9SA’DÎ, Cem Sa’dî’si, Sa’dullâhd. 1458-59 ? - ö. 1492-93 ?Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN, Mu‘îd Hasan Çelebid. ? - ö. 1615-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SA’DÎ, Cem Sa’dî’si, Sa’dullâhd. 1458-59 ? - ö. 1492-93 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HASAN, Mu‘îd Hasan Çelebid. ? - ö. 1615-16Madde AdıGörüntüle
14EVLİYÂ-ZÂDE, Mustafa Efendid. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle
15SA’DÎ, Cem Sa’dî’si, Sa’dullâhd. 1458-59 ? - ö. 1492-93 ?Madde AdıGörüntüle