NİYÂZÎ, Niyâzî Çelebi, Niyâzî-i Sirozî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Serez'de doğdu. Kanunî Sultan Süleyman’ın bendesi ve İbrahim Paşa’nın bağlılarındandı. Hakkında başka bilgi yoktur. Niyâzî-i Sirozî sanıyla bilinir. Şiirlerinin pek başarılı bulunmadığı kaydedilir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.
İpekten, Haluk, vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 21.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Devlet el virmez ise yine felâket bâkî
İzzet olmazsa müyesser yine zillet bâkî

Mansıb-ı âlî nasîb olmaz ise âlemde
Eskiden zillet ileyüz yine zillet bâkî

Devlet el virmeyüp olmazsa müyesser izzet
Elümüzden ne gelür yine nekbet bâkî

Bir belâdur çekegeldük ana mu‘tâd olduk
Kimse almaz elimüzden yine nekbet bâkî

Gussa hod hâzırum olmazsa müyesser şâdî
Hurrem olmak yogise yine kasâvet bâkî
*
Bu fânî mülke ha gitdün ha geldün
Bir iki gün ya ağladun ya güldün

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Doğum YeriGörüntüle
2NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Doğum YeriGörüntüle
4ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Doğum YılıGörüntüle
5NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Doğum YılıGörüntüle
7ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Ölüm YılıGörüntüle
8NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
10ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ADNÎ, Receb Deded. ? - ö. 1689Madde AdıGörüntüle
14NİSÂRÎ, Nisârî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle