NÜVÎDÎ, Mehmed Nüvîdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1674-75/1085)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Gelibolu'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Mülâzemetinden sonra Rumeli'de bazı kasabalarda kadılık yaptı. Mucîb, Tezkiresi'nde "İlm ve irfan ile meşhur olmak zannındadır" şeklinde bir ifade kullanmasıyla şairi tanıdığını belli etmekle birlikte onu tahfif etmektedir. (Altun 1997: 60). Rıza da şairin şiirlerini beğenmez. (Zavotçu 2009: 225). 1085/1674-75'te vefat etti. (Abdulkadiroğlu 1999: 496; Kurnaz 2001:4470/1115). Mürettep ve mükemmel Dîvânı vardır. (Özcan 1989: 3/710)

Kaynakça

Abdulkadiroğlu Abdulkerim (hzl.). (1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay.

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mucîb. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Uşşâkı görüp rehde satarsan ne gam ammâ

Râzî degülüz gayr ile bâzâruna cânâ

***

Dogunca gün gibi sâkî kenâr-ı meclisden

Misâl-i şeb-nem-i gülşen çekildi cûy-ı kadeh

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 703).

Sâkî getür ol âb-ı hıred-sûzı ki dâim

Endîşe-i ferdâ-yı kıyâmet ne belâdur

(Abdulkadiroğlu Abdulkerim (hzl.). (1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 496).

Dilberâ gamzelerün işvesinde sîr oldum

Çekemem derd ü gam-ı mihnetüne pîr oldum

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.225).

Dem kim ümîd-i zülf ile hatdan güzâr ider

Benzer o cûybâra çemenzârdan geçer

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.1115)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YeriGörüntüle
2TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Doğum YeriGörüntüle
4AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YılıGörüntüle
5TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Doğum YılıGörüntüle
7AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Ölüm YılıGörüntüle
8TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Ölüm YılıGörüntüle
10AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535MeslekGörüntüle
11TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12MeslekGörüntüle
13AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Madde AdıGörüntüle
17TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Madde AdıGörüntüle