NÜVÎDÎ, Mehmed Nüvîdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1674-75/1085)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Gelibolu'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Mülâzemetinden sonra Rumeli'de bazı kasabalarda kadılık yaptı. Mucîb, Tezkiresi'nde "İlm ve irfan ile meşhur olmak zannındadır" şeklinde bir ifade kullanmasıyla şairi tanıdığını belli etmekle birlikte onu tahfif etmektedir. (Altun 1997: 60). Rıza da şairin şiirlerini beğenmez. (Zavotçu 2009: 225). 1085/1674-75'te vefat etti. (Abdulkadiroğlu 1999: 496; Kurnaz 2001:4470/1115). Mürettep ve mükemmel Dîvânı vardır. (Özcan 1989: 3/710)

Kaynakça

Abdulkadiroğlu Abdulkerim (hzl.). (1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay.

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mucîb. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Uşşâkı görüp rehde satarsan ne gam ammâ

Râzî degülüz gayr ile bâzâruna cânâ

***

Dogunca gün gibi sâkî kenâr-ı meclisden

Misâl-i şeb-nem-i gülşen çekildi cûy-ı kadeh

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 703).

Sâkî getür ol âb-ı hıred-sûzı ki dâim

Endîşe-i ferdâ-yı kıyâmet ne belâdur

(Abdulkadiroğlu Abdulkerim (hzl.). (1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 496).

Dilberâ gamzelerün işvesinde sîr oldum

Çekemem derd ü gam-ı mihnetüne pîr oldum

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.225).

Dem kim ümîd-i zülf ile hatdan güzâr ider

Benzer o cûybâra çemenzârdan geçer

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.1115)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Doğum YeriGörüntüle
3ZA’ÎFÎ, Mehmed, Gelibolulu Za’îfîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Doğum YılıGörüntüle
6ZA’ÎFÎ, Mehmed, Gelibolulu Za’îfîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Ölüm YılıGörüntüle
9ZA’ÎFÎ, Mehmed, Gelibolulu Za’îfîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80MeslekGörüntüle
12ZA’ÎFÎ, Mehmed, Gelibolulu Za’îfîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZA’ÎFÎ, Mehmed, Gelibolulu Za’îfîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Madde AdıGörüntüle
18ZA’ÎFÎ, Mehmed, Gelibolulu Za’îfîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle