ÖRFÎ, Göriceli

(d. ?/? - ö. 1887/1305)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Görice'nin Polyan köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Şeyh Hacı Ali Örfî Efendi'dir. Ticaret için Mısır'a gitti, uzun süre orada kaldı. Dönüşünde Selanik'e yerleşti. Büyük mutasavvıflardan Seyyid Hoca Muhammed Nûru'l-Arabî El-Melâmî Hazretleri'ne intisap etti. Sonra İstanbul'a gitti ve 1887 yılında orada vefat etti. Yenikapı Mevlevîhânesi civarına defnedildi. Tasavvufi şiirleri; dinî, tasavvufi ve hikemî eserleri vardır. Çok cömert bir zat olduğu bildiriliyor.

Hepsi yazma hâlinde bulunan eserleri şunlardır:

1. Şerh-i Dîvân-ı Niyâzî-i Mısrî.

2. Terceme-i İnsân-ı Kâmil.

3. Terceme-i Vâridât.

4. Terceme-i Hikem-i Atâ'iyye.

5. Müretteb Dîvân-ı İlâhiyyât.

6. Terceme-i Makâsıdı'l-Aksâ.

7. Es'ile ve Ecvibe-i Mutasavvıfâne.

8. Şerh-i Gazel-i Hazret-i Üftâde.

9. Kitâbü'r-Reşâd Fi'l-Mebdei Ve'l-Ma'âd Tercümesi

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ URFÎ EFENDİd. ? - ö. 1888Doğum YeriGörüntüle
2ALİ URFÎ EFENDİd. ? - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
3ALİ URFÎ EFENDİd. ? - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
4ALİ URFÎ EFENDİd. ? - ö. 1888MeslekGörüntüle
5ALİ URFÎ EFENDİd. ? - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6ALİ URFÎ EFENDİd. ? - ö. 1888Madde AdıGörüntüle