PÎRÎ, Şeyhzâde Hacı Pîrî Efendi

(d. ?/? - ö. 3 Kasım 1771/25 Recep 1185)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı İsmail’dir. Şeyhzâde Nuh Efendi’nin kardeşi olduğundan Şeyhzâde Hacı İsmail Pîrî Efendi ve Nuh Efendi Biraderi olarak tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra hacegân-ı divan sınıfına dâhil oldu. Silahtar kâtipliği yaptı. 25 Recep 1185/3 Kasım 1771’de vefat etti. Mezarı Üsküdar’dadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 49)’e göre şiir ve inşaya kadir bir mahir şair idi. Kaynaklarda eserlerinden örnek yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1334-1335.

Cunbur, Müjgân (2007). “Pîrî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 248.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 49.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 358-359.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 121.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 03.06.2014]. 78.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Pîrî İsmail Efendi (Hacı)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 252. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
2EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YeriGörüntüle
3ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 1750Doğum YeriGörüntüle
4NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
5EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YılıGörüntüle
6ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 1750Doğum YılıGörüntüle
7NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Ölüm YılıGörüntüle
8EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Ölüm YılıGörüntüle
9ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 1750Ölüm YılıGörüntüle
10NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869MeslekGörüntüle
11EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21MeslekGörüntüle
12ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 1750MeslekGörüntüle
13NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 1750Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Madde AdıGörüntüle
17EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Madde AdıGörüntüle
18ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 1750Madde AdıGörüntüle