RÂCÎ, İmam Yusuf Efendi-zâde Süleyman Râcî Efendi

(d. ?/? - ö. 1168/1755)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Süleyman’dır. Molla Aşkî Câmiinde imamlık yapan Yusuf Efendi’nin oğlu olduğundan İmam Yusuf Efendi-zâde Süleyman Râcî Efendi olarak tanındı. Babasından ilim tahsil etti. Sonra onun yerine Molla Aşkî Câmiine imam oldu. Ağabeyi Hattat İbrahim Vasık ile beraber, büyük ağabeyleri meşhur hattatlardan Eğri Kapılı Çelebi lakabıyla bilinen Hoca Mehmed Râsim Efendi’den sülüs ve nesih hattı meşk etti. Kendi hattıyla birçok Kur’ân-ı Kerim istinsah etti. Şeyh Seyyid Raûfî Ahmed Efendi’ye intisap etti. Yakalandığı sekte hastalığından kurtulamayarak 1168 yılı sonlarında (1755) yılında İstanbul’da vefat etti. Vefatına Müstakim-zâde (1928: 217) “Edince âsaf-ı kudsîden istinbâ dedim târîh / Sebâ-i huldı mülk-i dâ’im ede Hak Süleymân’a 1168” beyti ile tarih düşürdü. Eğri Kapı haricinde bulunan babasının mezarı civarına defnedildi.

Râmiz (Erdem 1994: 103)’e göre şiir söylemeye muktedir idi. Müstakim-zâde (1928: 217)’ye göre “latîfe-gû, küşâde-rû, dervîş-nihâd, pâk-i‘tikâd bir şâ‘ir-i mazmûn-şinâs” idi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Müstakim-zâde (1928: 218) ve Râmiz (Erdem 1994: 103), Elif adındaki kendi kızının doğumu için söylediği tarih mısraını şairin şiirine örnek olarak göstermektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1338.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 103.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 303.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 329.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 217-218.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Râci Süleyman Efendi ”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 265.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Elif bin yaşasın ismi yazıldı satr-ı âlemde

 -1167-

(Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 218).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜLEYMÂN, Şeyh Süleyman Fâdıld. Mart 1650 - ö. 11 Şubat 1722Doğum YeriGörüntüle
2Doğan Nadi Abalıoğlud. 1913 - ö. 6 Ekim 1969Doğum YeriGörüntüle
3Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÜLEYMÂN, Şeyh Süleyman Fâdıld. Mart 1650 - ö. 11 Şubat 1722Doğum YılıGörüntüle
5Doğan Nadi Abalıoğlud. 1913 - ö. 6 Ekim 1969Doğum YılıGörüntüle
6Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÜLEYMÂN, Şeyh Süleyman Fâdıld. Mart 1650 - ö. 11 Şubat 1722Ölüm YılıGörüntüle
8Doğan Nadi Abalıoğlud. 1913 - ö. 6 Ekim 1969Ölüm YılıGörüntüle
9Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÜLEYMÂN, Şeyh Süleyman Fâdıld. Mart 1650 - ö. 11 Şubat 1722MeslekGörüntüle
11Doğan Nadi Abalıoğlud. 1913 - ö. 6 Ekim 1969MeslekGörüntüle
12Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÜLEYMÂN, Şeyh Süleyman Fâdıld. Mart 1650 - ö. 11 Şubat 1722Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Doğan Nadi Abalıoğlud. 1913 - ö. 6 Ekim 1969Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜLEYMÂN, Şeyh Süleyman Fâdıld. Mart 1650 - ö. 11 Şubat 1722Madde AdıGörüntüle
17Doğan Nadi Abalıoğlud. 1913 - ö. 6 Ekim 1969Madde AdıGörüntüle
18Güray Süngüd. 05 Ağustos 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle