RÂGIP, Ali

(d. ?/? - ö. 1714-15/1717-18/1126-1130)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa'da doğdu. Asıl adı Ali'dir. Öğrenim gördükten sonra mülâzım ve müderris oldu. Nemçe'ye elçi olarak gönderildi. Gelibolu'da öldü. Ölüm tarihi Ramiz'de, 1126/1714-15; Beliğ'de, 1130/1717-18'dir. 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1999). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Ol denlü lal-i lebinden çeker hicâb şarâb

Ki bulsa câm-ı bilûru eder nikâb şarâb

Semend-i sâgarı sür sâkiyâ şitâb üzre

Hücûm-ı gamda gerekmez girân-rikâb şarâb

Ko zîb-i zâhiri bir neş'e edegör peydâ

Olur mu rengini surh eylemekle âb şarâb

Olursa ebr-i kerem katre-rîz-i bâg-ı kerem

Olur nemâde-i gül-gonce-i sevâb şarâb

Görünce câm-ı leb-i cân-bahşunu oldu

Hurûş-ı âteş-i gayretle çün kebâb şarâb

Benim gibi hele bir mey-perest görmedi hîç

Olalı mey-kede-i dehrde şarâb şarâb

Zemîn-i dilden edip cezb gâh gam Râgıb

Bu eglenir k'ola bîçârede müzâb şarâb

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 329)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULDÎ, Mustafa Efendid. 1667-68 - ö. 1725-26Doğum YeriGörüntüle
2KANDÎ, Müverrih Kandîd. ? - ö. 1555Doğum YeriGörüntüle
3ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Doğum YeriGörüntüle
4HULDÎ, Mustafa Efendid. 1667-68 - ö. 1725-26Doğum YılıGörüntüle
5KANDÎ, Müverrih Kandîd. ? - ö. 1555Doğum YılıGörüntüle
6ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Doğum YılıGörüntüle
7HULDÎ, Mustafa Efendid. 1667-68 - ö. 1725-26Ölüm YılıGörüntüle
8KANDÎ, Müverrih Kandîd. ? - ö. 1555Ölüm YılıGörüntüle
9ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Ölüm YılıGörüntüle
10HULDÎ, Mustafa Efendid. 1667-68 - ö. 1725-26MeslekGörüntüle
11KANDÎ, Müverrih Kandîd. ? - ö. 1555MeslekGörüntüle
12ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637MeslekGörüntüle
13HULDÎ, Mustafa Efendid. 1667-68 - ö. 1725-26Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KANDÎ, Müverrih Kandîd. ? - ö. 1555Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HULDÎ, Mustafa Efendid. 1667-68 - ö. 1725-26Madde AdıGörüntüle
17KANDÎ, Müverrih Kandîd. ? - ö. 1555Madde AdıGörüntüle
18ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Madde AdıGörüntüle