RÂHÎ, Kebeci-zâde Râhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirnelidir. Kebeci-zâde demekle meşhurdur. Saray hocası Vecdî’nin kardeşidir. Mısır kadısı iken vefat eden Mehmed Bey’in Üç Şerefeli’de müderris olduğu yıllarda Râhî onun danişmendi idi. Mehmed Bey ile deniz yoluyla hacca giderlerken esir oldular. Esaretten kurtulduktan bir süre sonra Râhî vefat etti. Âşık Çelebi’ye göre (Kılıç 2010: 1342) Râhî genç yaşta öldüğü için şiirleri pek çok kimse tarafından bilinmeyip tanınmayan bir şairdi.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fütûhî, Abdülaziz Fütûhî Efendid. ? - ö. 1644-45Doğum YeriGörüntüle
2SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YeriGörüntüle
3HÂTİFÎ, Şeyh Zâhidîzâde Abdurrahman Hâtifî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MÂYİLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5HÂTIFÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6KEŞFÎ, Keşfî Çelebid. ? - ö. 1546-47'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Madde AdıGörüntüle
8RIZÂYÎ, Baba Çelebid. ? - ö. 1579Madde AdıGörüntüle
9KADIOĞLU, Abdülvasi Çelebid. ? - ö. 1414-15’ten sonraMadde AdıGörüntüle