RÂHÎ, Kebeci-zâde Râhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirnelidir. Kebeci-zâde demekle meşhurdur. Saray hocası Vecdî’nin kardeşidir. Mısır kadısı iken vefat eden Mehmed Bey’in Üç Şerefeli’de müderris olduğu yıllarda Râhî onun danişmendi idi. Mehmed Bey ile deniz yoluyla hacca giderlerken esir oldular. Esaretten kurtulduktan bir süre sonra Râhî vefat etti. Âşık Çelebi’ye göre (Kılıç 2010: 1342) Râhî genç yaşta öldüğü için şiirleri pek çok kimse tarafından bilinmeyip tanınmayan bir şairdi.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEŞFÎ, Keşfî Beyd. ? - ö. 1565-66'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
2IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588Doğum YeriGörüntüle
3KEVSER, Kevser Hanımd. ? - ö. 1914 ds.Doğum YeriGörüntüle
4Tâlib-i Ümmî El-Halvetîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5GÜLÂBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7AHMED, Pȋrȃhe Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Madde AdıGörüntüle
8NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
9SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591-92Madde AdıGörüntüle