RAHMİ, Abdurrahîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1808-09/1223)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl ismi Abdurrahîm Rahmî’dir. Erzurum’da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren iyi bir tahsil gördü. Medrese tahsilinden sonra İstanbul’a giderek ve İstanbul’un çeşitli medreselerinde müderrislik yaptı. Bundan dolayı halk arasında ‘Hoca Rahmî’ olarak anılmaya başladı. Şeyhülislam Ârif Hikmet Bey’in babasına hocalık yaptı.  1223/1808-09’da İstanbul’da vefat etti. Şeyhülislam Arif Hikmet, vefatına “Hâce Rahmî eyledi dehre vedâ” (1223) (Çiftçi 2014: 167) tarihini düşürdü.

Eserleri şunlardır:
1. Dîvân: Üçü yurt dışında olmak üzere dört nüshası tespit edilmiştir. Bu nüshalar şunlardır: Kitabhane-i Umûmî-yi Hz. Ayetullah Necefi Maraşi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: 4008/2 Kum-İran; Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No:8676, Kahire-Mısır; Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: Ms.or.fol.3318 Staatsbibliothek, Berlin; Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: 508/2. Son yazma mecmua hâlinde olup eksiktir.
2. Refîk-i Tarîk: Tasavvufi bir eserdir. Mevlânâ Kâsım-ı Hâni’nin “Seyr ü Sülûk İlel Mülkü’l-Mülûk” isimli risalesinin tercümesidir. Eser tasavvufta seyr ü sülük merhalelerini anlatır. Mukaddime ve on bölümden oluşur. İki yazma nüshası tespit edilmiştir. İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu No: 34 Ae Şeriyye 872 (Eser burada yanlış olarak ‘Refit-i Tarih’ şeklinde okunmuş ve böyle kayıt altına alınmıştır); Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: m Tasavvufi Türkî 14, Kahire-Mısır.
3. Avâmil-i Âtîka: Manzum tercüme bir eserdir (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 316). Kütüphanelerde kaydına rastlanamamıştır.

Rahmî Efendi, ilmî kişiliği yanında mutasavvıf kişiliğiyle de öne çıkan şahsiyetlerden biridir. Şiirlerinde ağırlıklı olarak tasavvufi bir dil hâkimdir.
 


 

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.1. İstanbul: Matbaa-i Amire, İstanbul. 316.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Arif Hikmet Bey’in Tezkire-i Şuarâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Çiftçi, Ömer (2014). Fatin Hatimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 15.04.2014).167.

Kurnaz, Cemal-M. Tatçı (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâili (Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri). (Tıpkıbasım). 2 C. Ankara: Bizim Büro Yay. 327.

Rahmî (tarihsiz).  Mecmua-i Eş’ar. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: 508/2 İstanbul.

Rahmî. Refîk-i Tarîk.  İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu No: 34 Ae Şeriyye 872. İstanbul.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR ERKAL
Yayın Tarihi: 05.05.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HIFZIZÂDE/KÖYCÜ, Hüseyin Köycüd. 1895 - ö. 31.01.1958Doğum YeriGörüntüle
2Necati Karadağd. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ERBÂBİ, Hüseyin Firâkîd. 1805 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
4HIFZIZÂDE/KÖYCÜ, Hüseyin Köycüd. 1895 - ö. 31.01.1958Ölüm YılıGörüntüle
5Necati Karadağd. 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6ERBÂBİ, Hüseyin Firâkîd. 1805 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
7HIFZIZÂDE/KÖYCÜ, Hüseyin Köycüd. 1895 - ö. 31.01.1958MeslekGörüntüle
8Necati Karadağd. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
9ERBÂBİ, Hüseyin Firâkîd. 1805 - ö. 1884MeslekGörüntüle
10HIFZIZÂDE/KÖYCÜ, Hüseyin Köycüd. 1895 - ö. 31.01.1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Necati Karadağd. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ERBÂBİ, Hüseyin Firâkîd. 1805 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HIFZIZÂDE/KÖYCÜ, Hüseyin Köycüd. 1895 - ö. 31.01.1958Madde AdıGörüntüle
14Necati Karadağd. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ERBÂBİ, Hüseyin Firâkîd. 1805 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle