RAHMİ, Abdurrahîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1808-09/1223)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl ismi Abdurrahîm Rahmî’dir. Erzurum’da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren iyi bir tahsil gördü. Medrese tahsilinden sonra İstanbul’a giderek ve İstanbul’un çeşitli medreselerinde müderrislik yaptı. Bundan dolayı halk arasında ‘Hoca Rahmî’ olarak anılmaya başladı. Şeyhülislam Ârif Hikmet Bey’in babasına hocalık yaptı.  1223/1808-09’da İstanbul’da vefat etti. Şeyhülislam Arif Hikmet, vefatına “Hâce Rahmî eyledi dehre vedâ” (1223) (Çiftçi 2014: 167) tarihini düşürdü.

Eserleri şunlardır:
1. Dîvân: Üçü yurt dışında olmak üzere dört nüshası tespit edilmiştir. Bu nüshalar şunlardır: Kitabhane-i Umûmî-yi Hz. Ayetullah Necefi Maraşi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: 4008/2 Kum-İran; Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No:8676, Kahire-Mısır; Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: Ms.or.fol.3318 Staatsbibliothek, Berlin; Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: 508/2. Son yazma mecmua hâlinde olup eksiktir.
2. Refîk-i Tarîk: Tasavvufi bir eserdir. Mevlânâ Kâsım-ı Hâni’nin “Seyr ü Sülûk İlel Mülkü’l-Mülûk” isimli risalesinin tercümesidir. Eser tasavvufta seyr ü sülük merhalelerini anlatır. Mukaddime ve on bölümden oluşur. İki yazma nüshası tespit edilmiştir. İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu No: 34 Ae Şeriyye 872 (Eser burada yanlış olarak ‘Refit-i Tarih’ şeklinde okunmuş ve böyle kayıt altına alınmıştır); Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: m Tasavvufi Türkî 14, Kahire-Mısır.
3. Avâmil-i Âtîka: Manzum tercüme bir eserdir (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 316). Kütüphanelerde kaydına rastlanamamıştır.

Rahmî Efendi, ilmî kişiliği yanında mutasavvıf kişiliğiyle de öne çıkan şahsiyetlerden biridir. Şiirlerinde ağırlıklı olarak tasavvufî bir dil hâkimdir.
 


 

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.1. İstanbul: Matbaa-i Amire, İstanbul. 316.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Arif Hikmet Bey’in Tezkire-i Şuarâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Çiftçi, Ömer (2014). Fatin Hatimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 (erişim tarihi: 15.04.2014).167.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 327.

Rahmî (tarihsiz).  Mecmua-i Eş’ar. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmaları No: 508/2 İstanbul.

Rahmî. Refîk-i Tarîk.  İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu No: 34 Ae Şeriyye 872. İstanbul.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULKADİR ERKAL
Yayın Tarihi: 05.05.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂMIK, Seb\'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
2Selami Eced. 09 Şubat 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TÂ'İB, İsmail Tâ'ib Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂMIK, Seb\'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
5Selami Eced. 09 Şubat 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6TÂ'İB, İsmail Tâ'ib Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7NÂMIK, Seb\'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853MeslekGörüntüle
8Selami Eced. 09 Şubat 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
9TÂ'İB, İsmail Tâ'ib Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
10NÂMIK, Seb\'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Selami Eced. 09 Şubat 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TÂ'İB, İsmail Tâ'ib Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NÂMIK, Seb\'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
14Selami Eced. 09 Şubat 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15TÂ'İB, İsmail Tâ'ib Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle