RÂŞİD, Enderunlu Hoca Râşid Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum ve vefat tarihleri ile hayatının safhaları hakkında bilgi bulunmayan Râşid'in asıl adı Enderunlu Hoca Râşid Efendi'dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Sultan II. Mahmûd dönemi (1808-1839) şairlerindendir.

Hakkındaki tek kaynak olan Atâ Târîhi'nde (Arslan 2010: 592) "Hazîneli Hâce Râşid Efendi" başlığı altında bir şarkısı örnek olarak alınmış ve başkaca bilgi verilmemiştir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarkı

Ey büt-i tannâz şûh‑ı bî-vefâ

Nîm-nigâh-ı nâzına cânım fedâ

Burc-ı hüsnin mâhısın ey bî-vefâ

Bî-vefâsın bî-vefâsın bî-vefâ

Bezme gel bir gicecik dinle sözüm

Mâh-rûyunla ziyâlansun yüzüm

Hiç sözüm geçmez sana iki gözüm

Bî-vefâsın bî-vefâsın bî-vefâ

Seyl-i çeşmimden benim ey bî-bedel

Mâcerâ-yı aşkımı bilmez mi el

Bî-vefâlık âdetindir tâ ezel

Bî-vefâsın bî-vefâsın bî-vefâ

Derd-i aşkınla neler çekdim neler

Hep senin-çündür bu âh u giryeler

Râşid-i gam-dîdeden aldım haber

Bî-vefâsın bî-vefâsın bî-vefâ

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 592.)