REŞÎD, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1173/1759-60)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa’dır. Kaynaklarda doğum tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Fetvaemini Osman Efendi’nin kardeşi ve Süleymaniye müderrisi iken vefat eden Kırımlı Ömer Efendi’nin de oğludur. Kendisi de babası gibi müderrislik yaptı. Veba hastalığından 1173/1759-60 yılında vefat etti. Edirnekapısı haricinde medfundur. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi yer almamaktadır. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 246.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 388.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz Âdâb-ı Zurafâ. Ankara: AKM Yay. 129-130.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN ALDIRMAZ
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler