REŞÎD, Seyyid Mehmed Efendi (Kastamonulu)

(d. ?/? - ö. 1681/1092)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl ismi Mehmed’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair, Kastamonu’da doğdu. Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Nisbesi Sahhâf Resûl Efendi birâderzâdesi Seyyid Mehmed Reşîd Efendi’dir. İyi bir eğitim alarak tahsilini tamamladı. İstanbul’a giderek Şeyhülislâm Minkârîzâde Efendi’den mülâzım oldu. Önce küçük derecedeki medreselerde görev yaptı. Daha sonra rütbesi yükseltilerek kırk akçe yevmiyeli medreselerden birine müderris tayin edildi. 1091 Safer’inde/Mart 1680 Muharrem Ağa Medresesi’nde görevlendirildi. 1092 Ramazan’ında/Eylül-Ekim 1681 İstanbul’da vefât etti. Edirnekapısı haricinde Otakçılar isimli mahalde Mehmed Bey Mescidi haziresine defnedildi. Şiirlerinde Reşîd mahlasını kullanan şairin eserleriyle alâkalı kaynaklarda herhangi bir malumat yoktur. Edebî şahsiyeti hakkında da bilginin bulunmadığı Reşîd'in, günümüze Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekᾱyiü’l-Fuzalâ’sı vasıtasıyla bir beyti ulaşmıştır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş‘âr. Ankara: AKMB Yay. s. 130.

Akbayar, Nuri, (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. C. V. s. 1379-80.

İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara: KB. Yay.

Kurnaz, Cemal-M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Ankara: Bizim Büro Yay. C. I, s. 1415.

Özcan Abdülkadir (hzl) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekᾱyiü’l-Fuzalâ, İstanbul: Çağrı Yay. s. 486-87.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 25.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Matlâ

Beğendüm çeşm-i ebrûsı güzel bir sîm-ber gördüm

Ruhı âyînesinde gör ki ol mâhun neler gördüm

Özcan Abdülkadir, (hzl), (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. 487.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İbrahim Tenekecid. 09 Eylül 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Doğum YeriGörüntüle
4Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İbrahim Tenekecid. 09 Eylül 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Doğum YılıGörüntüle
7Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İbrahim Tenekecid. 09 Eylül 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Ölüm YılıGörüntüle
10Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İbrahim Tenekecid. 09 Eylül 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015MeslekGörüntüle
13Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İbrahim Tenekecid. 09 Eylül 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İbrahim Tenekecid. 09 Eylül 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Madde AdıGörüntüle