SAFÎ AHMED DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Safî Ahmed Dedei 16. asırda yaşamış bir mutasavvıftır. Esrar Dede Tezkiresi’nde belirtildiğine göre Sultan Divanî dervişlerinden olup, Mısır’da Mevlevi şeyhi olarak görev yapmıştır. Safî Ahmed Dede, 1529’da vefat etmiştir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1990: 412; Esrar Dede 2000: 301).

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

“Safî Ahmed Dede” (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C.7. İstanbul: Dergâh Yay. s. 412.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Bir beyti:

Derd-i devlet-serâyından sihr-i cânânımız çıktı

Eşiğin bekledik tâ subh olunca cânımız çıktı

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 301.