SÂFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı bilinmeyen şair, tespit edilen üç şiirinde Sâfî mahlasını kullanmıştır: “Unutur mu sandın bu Sâfî seni/ Ezeli ettiğin ikrarın hani?/Vatanımdan cüda edip sen beni böyle bikâr eden sen değil misin?”. Sâfî’nin varlığı Vasfi Mahir Kocatürk’ün Saz Şiiri Antolojisi adlı eserinde geçen üç koşmasından bilinmektedir. Kocatürk’ün tahminine göre 18. yüzyılın ikinci yarısında veya 19. yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. Kocatürk'ün elindeki cönklerde ve o devir şairlerinin arasında şiirleri görülmektedir (1963: 283). 

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

 Seyyah olup gezdim gurbet elleri

Canıma kâr etti yeter ayrılık

Vasfedemem başa gelen halleri

Çok çektim, ölümden beter ayrılık

 

Bizi terk-i diyar eyledi gurbet

Âşık-ı sadıklar kavuşur elbet

Gâh yâr ile olur tenhada sohbet

Gâhi tundan tuna atar ayrılık

 

Safî kan ağladı ta ki ölünce

Bülbül feryad eder gonce gülünce

Ben gurbette yâr feryatta olunca

İster ölüm olsun ister ayrılık!

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 283.