SA‘ÎD, Cezerî Mehmed Efendizâde Mehmed Sa‘îd Efendi

(d. ?/? - ö. 26 Aralık 1752/19 Safer 1166)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Asıl adı Mehmed Sa‘îd’dir. Babası Medine kadısı iken vefat eden Cezerî Mehmed Efendi olduğundan Cezerî Mehmed Efendizâde Mehmed Sa‘îd Efendi olarak tanındı. Aynı zamanda Kazasker Abdurrahimzâde Yahya Efendi’nin torunudur. Medrese öğrenimi gördü. Reisü’l-etibbâ Kâtibzâde Mehmed Refî‘ Efendi’den talik hattını meşk etti. Müderris oldu. Süleymaniye Medresesi müderrisliğine kadar yükseldi. Nakşîbendî tarikatı şeyhi Tokadî Hoca Mehmed Efendi’ye intisap etti. 19 Safer 1166/26 Aralık 1752’de vefat etti. Vefatına Müstakimzâde (1928: 716) “isti‘câlü’l-‘arş” terkibiyle tarih düşürdü.

Müstakimzâde (1928: 716)’ye göre Arapça, Farsça ve Türkçe nazım ve nesre kabiliyeti olan bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “Saîd”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 447-448.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 385.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 435.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 716.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEHRÎ, Bahçıvan-zâde Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1702-03Doğum YeriGörüntüle
2KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YeriGörüntüle
3SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Doğum YeriGörüntüle
4ŞEHRÎ, Bahçıvan-zâde Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1702-03Doğum YılıGörüntüle
5KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YılıGörüntüle
6SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Doğum YılıGörüntüle
7ŞEHRÎ, Bahçıvan-zâde Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1702-03Ölüm YılıGörüntüle
8KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Ölüm YılıGörüntüle
9SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEHRÎ, Bahçıvan-zâde Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1702-03MeslekGörüntüle
11KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68MeslekGörüntüle
12SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27MeslekGörüntüle
13ŞEHRÎ, Bahçıvan-zâde Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1702-03Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEHRÎ, Bahçıvan-zâde Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1702-03Madde AdıGörüntüle
17KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Madde AdıGörüntüle
18SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Madde AdıGörüntüle