SA‘ÎD, Cezerî Mehmed Efendi-zâde Mehmed Sa‘îd Efendi

(d. ?/? - ö. 19 Safer 1166/26 Aralık 1752)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Mehmed Sa‘îd’dir. Babası Medine kadısı iken vefat eden Cezerî Mehmed Efendi olduğundan Cezerî Mehmed Efendi-zâde Mehmed Sa‘îd Efendi olarak tanındı. Aynı zamanda Kazasker Abdurrahim-zâde Yahya Efendi’nin torunudur. Medrese öğrenimi gördü. Reisü’l-etibbâ Kâtib-zâde Mehmed Refî‘ Efendi’den talik hattını meşk etti. Müderris oldu. Süleymaniye Medresesi müderrisliğine kadar yükseldi. Nakşîbendî tarikatı şeyhi Tokadî Hoca Mehmed Efendi’ye intisap etti. 19 Safer 1166/26 Aralık 1752’de vefat etti. Vefatına Müstakim-zâde (1928: 716) “isti‘câlü’l-‘arş” terkibiyle tarih düşürdü.

Müstakim-zâde (1928: 716)’ye göre Arapça, Farsça ve Türkçe nazım ve nesre kabiliyeti olan bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “Saîd”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 447-448.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 385.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 435.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 716.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RAHÎMÎ, Habeşî-zâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Doğum YeriGörüntüle
2Adnan Gizd. 1914 - ö. 13 Haziran 1989Doğum YeriGörüntüle
3ZİYÂ EFENDİd. 1847 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
4RAHÎMÎ, Habeşî-zâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Doğum YılıGörüntüle
5Adnan Gizd. 1914 - ö. 13 Haziran 1989Doğum YılıGörüntüle
6ZİYÂ EFENDİd. 1847 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7RAHÎMÎ, Habeşî-zâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Ölüm YılıGörüntüle
8Adnan Gizd. 1914 - ö. 13 Haziran 1989Ölüm YılıGörüntüle
9ZİYÂ EFENDİd. 1847 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
10RAHÎMÎ, Habeşî-zâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727MeslekGörüntüle
11Adnan Gizd. 1914 - ö. 13 Haziran 1989MeslekGörüntüle
12ZİYÂ EFENDİd. 1847 - ö. 1914MeslekGörüntüle
13RAHÎMÎ, Habeşî-zâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Adnan Gizd. 1914 - ö. 13 Haziran 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİYÂ EFENDİd. 1847 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RAHÎMÎ, Habeşî-zâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Madde AdıGörüntüle
17Adnan Gizd. 1914 - ö. 13 Haziran 1989Madde AdıGörüntüle
18ZİYÂ EFENDİd. 1847 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle