ŞÂLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şâlî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Mecmûası’nda Şâlî’ye ait bir gazel kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 573). Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda yazılmış olması göz önünde bulundurulduğunda, Şâlî’nin de 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu kabul etmek mümkündür. 

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çün yiter cânâ bana ışkun kitâbı kâfiye

Pes ne maksûdum benüm mısbâh ü zû yâ şâfiye

 

Ger dilersen idesin âyîne-i idrâki pâk

Zâhidâ ko hây u hûyı düş şarâb-ı sâfıye

 

Mest olup kanum içerse su yirine gözlerün

Her gubârum haşre dek dir afla sıhhâ âfiye

 

Va’de-i vasl itdügince âşıka meh-pâreler

Ol rakîb-i rû-siyeh niçün düşer ki nâfiye

 

Baş açuk bir yügrükidür arsa-i nazmun bugün

Esb-i tab’-ı Şâlîye tahsîn ü şâbâş âfiye

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 573.