ŞÂMÎ, Şâmî Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1170/1756-57)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed’dir. Diyarbakır kadılığı görevinde bulundu. 1170/1756-57 yılında vefat etti. Kaynaklarda Şâmî Ahmed Efendi'nin bir eseri bulunup bulunmadığına ilişkin bir bilgi yer almamaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail TumanTuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 473.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 19.09.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler