SEFİL ALİ, Ali Tombakoğlu

(d. 1885 / ö. ?)
âşık
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali Tombakoğlu olan âşık, 1885 yılında Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Özbek köyünde doğmuştur. Özbek köyünden Hasan Çavuş oğullarından Ali Ağa’nın oğludur (Özbey 2008: 34). Âşığın doğduğu köy, ilçenin Alevi-Bektaşi kültür ve inancını yaşatan altı köyünden biri olarak bilinir. Ümmi olduğu söylenen Sefil Ali; çelimsiz, zayıf vücutlu fakat kıvrak zekâlıdır (Onay 1930: 92). Âşık, Çankırı’da Sabri Baba, Mefhari, Sadık, Ali Ulvi Baba, Zahmî, Rindî, Ali Karsavuranoğlu ve Vehhaç gibi Alevi-Bektaşi âşıklarının arasında yer alan önemli bir şairdir (www.cansaati.org). Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

Şiirlerinde Sefil Ali mahlasını kullanan âşığın dili yalındır. Üstün zekâsı ve yaratıcılığı ile birçok taşlama, güzelleme ve destan yazar. Ahmet Talat Onay, "kafiye gereği gramer hataları yapsa da dilinin güzel olduğunu" belirtir (Onay 1930: 92-95). Âşık, Çankırı ve çevresinde oldukça meşhur olan Uyuz Destanı ile tanınır ve Vasfi Mahir Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi: Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Şiirleri adlı eserinde âşığın bu destanına yer verir (Kocatürk 1963: 484-486).

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir. (1963). Saz Şiiri Antolojisi: Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Şiirleri. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 

Onay, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri. Çankırı: Çankırı Matbaası.

Özbey, Ömer. (2008). Âşık Aşur’un Hayatı- Sanatı ve Eserleri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

www.cansaati.org/topluluk/forum [erişim tarihi: 12.11.2018].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SÜHEYLA SARITAŞ
Yayın Tarihi: 24.12.2018
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MESİM SEFEROVd. 1917 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MÖHSÜN, Möhsün Remzîd. 23.07.1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3YESARÎ, Çankırılıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hamdullah Suphi Tanrıöverd. 1885 - ö. 19 Haziran 1966Doğum YılıGörüntüle
5NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Doğum YılıGörüntüle
6ZÜHDÜ, Hacı Ahmetd. 1885 - ö. 1958Doğum YılıGörüntüle
7Hamdullah Suphi Tanrıöverd. 1885 - ö. 19 Haziran 1966Ölüm YılıGörüntüle
8NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Ölüm YılıGörüntüle
9ZÜHDÜ, Hacı Ahmetd. 1885 - ö. 1958Ölüm YılıGörüntüle
10Hamdullah Suphi Tanrıöverd. 1885 - ö. 19 Haziran 1966MeslekGörüntüle
11NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967MeslekGörüntüle
12ZÜHDÜ, Hacı Ahmetd. 1885 - ö. 1958MeslekGörüntüle
13Hamdullah Suphi Tanrıöverd. 1885 - ö. 19 Haziran 1966Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÜHDÜ, Hacı Ahmetd. 1885 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hamdullah Suphi Tanrıöverd. 1885 - ö. 19 Haziran 1966Madde AdıGörüntüle
17NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Madde AdıGörüntüle
18ZÜHDÜ, Hacı Ahmetd. 1885 - ö. 1958Madde AdıGörüntüle