ŞERÎFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

16. yüzyılın ilk yarısında derlenen Mecma’u’n-Nezâ’ir’deki, bu şiirleri kaleme alanlar arasında muhtemelen başka Şerîfîler de bulunmakla birlikte, şiirlerinin başlığında yer alan “Şerîfî-i Sinobî” ibaresinden Sinoplu olduğu anlaşılmaktadır. Bilinen Şerîfîler arasında Sinoplu olanı yoktur. 15. yüzyıl şairlerini tanzir ettiğine bakılırsa Şerîfî'nin 15. yüzyıl şairi olması ihtimali kuvvetlidir. Şiirlerinde de onu tanımamıza yardım edecek işaretler bulunmamaktadır. Mecma’u’n-Nezâ’ir’den başka bir nazire mecmuasında rastlanmayan şairin bu mecmuada 5 şiiri vardır.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2007). “Şerîfî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 88.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 04.09.2013
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zülfüni kesdün şehâ ömrümi pâ-mâl eyledün

Hayf ki_ol tâvûs-ı sebzi şöyle bî-bâl eyledün

Murg-ı cevri âleme saldun bugün sen ey hümâ

Fitneden perr idüp ana şîveden bâl eyledün

Bed nazardan sakınup ruhsârun üzre nîlden

Noktalar yazdun kim anun adını hâl eyledün

Asmaga âşıklarun kalbin nigârâ zulm ile

Zülfünün her mûyını bir tîz çengâl eyledün

Ârız-ı dil-berde gördüm hatt-ı anber-sâ diyü

Ey kara bahtum beni şûrîde-ahvâl eyledün

Gözlerümden kan akar su yirine didüm didi

Aks-i ruhsârumla eşk-i çeşmüni al eyledün

Okıdaldan ey Şerîfî şi’rüni gülşende sen

Gonçe agzın açmaz oldı bülbüli lâl eyledün

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013]. 1388).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdülahad Nurid. 1865 - ö. 1927Doğum YeriGörüntüle
2BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Doğum YeriGörüntüle
4Abdülahad Nurid. 1865 - ö. 1927Doğum YılıGörüntüle
5BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
7Abdülahad Nurid. 1865 - ö. 1927Ölüm YılıGörüntüle
8BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
10Abdülahad Nurid. 1865 - ö. 1927Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Abdülahad Nurid. 1865 - ö. 1927Madde AdıGörüntüle
14BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
15MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Madde AdıGörüntüle