ŞERÎFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

16. yüzyılın ilk yarısında derlenen Mecma’u’n-Nezâ’ir’deki, bu şiirleri kaleme alanlar arasında muhtemelen başka Şerîfîler de bulunmakla birlikte, şiirlerinin başlığında yer alan “Şerîfî-i Sinobî” ibaresinden Sinoplu olduğu anlaşılmaktadır. Bilinen Şerîfîler arasında Sinoplu olanı yoktur. 15. yüzyıl şairlerini tanzir ettiğine bakılırsa Şerîfî'nin 15. yüzyıl şairi olması ihtimali kuvvetlidir. Şiirlerinde de onu tanımamıza yardım edecek işaretler bulunmamaktadır. Mecma’u’n-Nezâ’ir’den başka bir nazire mecmuasında rastlanmayan şairin bu mecmuada 5 şiiri vardır.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2007). “Şerîfî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 88.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 04.09.2013
Güncelleme Tarihi: 04.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zülfüni kesdün şehâ ömrümi pâ-mâl eyledün

Hayf ki_ol tâvûs-ı sebzi şöyle bî-bâl eyledün

Murg-ı cevri âleme saldun bugün sen ey hümâ

Fitneden perr idüp ana şîveden bâl eyledün

Bed nazardan sakınup ruhsârun üzre nîlden

Noktalar yazdun kim anun adını hâl eyledün

Asmaga âşıklarun kalbin nigârâ zulm ile

Zülfünün her mûyını bir tîz çengâl eyledün

Ârız-ı dil-berde gördüm hatt-ı anber-sâ diyü

Ey kara bahtum beni şûrîde-ahvâl eyledün

Gözlerümden kan akar su yirine didüm didi

Aks-i ruhsârumla eşk-i çeşmüni al eyledün

Okıdaldan ey Şerîfî şi’rüni gülşende sen

Gonçe agzın açmaz oldı bülbüli lâl eyledün

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.07.2013]. 1388).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Doğum YeriGörüntüle
3TURÂBÎ, Emir Efendi-zâde, Derviş Ömerd. ? - ö. 1726Doğum YeriGörüntüle
4Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
6TURÂBÎ, Emir Efendi-zâde, Derviş Ömerd. ? - ö. 1726Doğum YılıGörüntüle
7Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
9TURÂBÎ, Emir Efendi-zâde, Derviş Ömerd. ? - ö. 1726Ölüm YılıGörüntüle
10Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TURÂBÎ, Emir Efendi-zâde, Derviş Ömerd. ? - ö. 1726Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Madde AdıGörüntüle
15TURÂBÎ, Emir Efendi-zâde, Derviş Ömerd. ? - ö. 1726Madde AdıGörüntüle