ŞEVKÎ, Mehmed Şevkî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

III. Ahmed (sal. 1703-1730) dönemi şairlerindendir. Asıl adı Mehmed’dir. Sadrazam Koca Râgıb Paşa’nın kâtipliğini yaptı. Kaynaklarda Mehmed Şevkî Efendi'nin bir eseri bulunup bulunmadığına ilişkin bir bilgi yer almamaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 509.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 19.09.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler