ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu'dur. Asıl adı Abdürrahim'dir. Halveti tarikatına bağlı bir dervişin oğlu ve hafız idi. Bir gözünü kaybetti. Geçimini sağlamak amacıyla musikiye yöneldi. Galata Mevlevihanesi şeyhi Selim Dede'den inabet aldı. Musiki alanında oldukça bilgi sahibi idi. Yenikapı Mevlevihanesi kudumzenbaşılık görevinde bulundu (Genç 2000: 274). Vefatı 1212/1797'den sonradır (Mehmed Süreyya 1315: 184).

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 228.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.524.

Mehmed Süreyya (1315). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 184.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmusü'l-Alam. C. IV. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. 2895.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Kul oldum bir cefâkâra cihân bâgında gül-femdir

Mecâlim yokdur inkâra firâkı bana mâtemdir

 

Gönül sevdi o şeh-bâzı tükenmez şîve vü nâzı

Güzellerin ser-efrâzı görem vaslına irsem dir

(Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 2/524.)

 

Cânâ sana dil baglamaz erbâb-ı mahabbet

Bir dahı bu Şeydâ ile hem-dem olamazsın

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 274.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kürşat Başard. 26 Ağustos 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
3SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1645-46Doğum YeriGörüntüle
4Kürşat Başard. 26 Ağustos 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
6SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1645-46Doğum YılıGörüntüle
7Kürşat Başard. 26 Ağustos 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
9SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1645-46Ölüm YılıGörüntüle
10Kürşat Başard. 26 Ağustos 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899MeslekGörüntüle
12SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1645-46MeslekGörüntüle
13Kürşat Başard. 26 Ağustos 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1645-46Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kürşat Başard. 26 Ağustos 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
18SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1645-46Madde AdıGörüntüle