ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu'dur. Asıl adı Abdürrahim'dir. Halveti tarikatına bağlı bir dervişin oğlu ve hafız idi. Bir gözünü kaybetti. Geçimini sağlamak amacıyla musikiye yöneldi. Galata Mevlevihanesi şeyhi Selim Dede'den inabet aldı. Musiki alanında oldukça bilgi sahibi idi. Yenikapı Mevlevihanesi kudumzenbaşılık görevinde bulundu (Genç 2000: 274). Vefatı 1212/1797'den sonradır (Mehmed Süreyya 1315: 184).

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 228.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.524.

Mehmed Süreyya (1315). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 184.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmusü'l-Alam. C. IV. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. 2895.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kul oldum bir cefâkâra cihân bâgında gül-femdir

Mecâlim yokdur inkâra firâkı bana mâtemdir

 

Gönül sevdi o şeh-bâzı tükenmez şîve vü nâzı

Güzellerin ser-efrâzı görem vaslına irsem dir

(Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 2/524.)

 

Cânâ sana dil baglamaz erbâb-ı mahabbet

Bir dahı bu Şeydâ ile hem-dem olamazsın

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 274.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Doğum YeriGörüntüle
2Aliye Akand. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ARAP BİLÂL, Bilâld. 1872 - ö. 1937Doğum YeriGörüntüle
4HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Doğum YılıGörüntüle
5Aliye Akand. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ARAP BİLÂL, Bilâld. 1872 - ö. 1937Doğum YılıGörüntüle
7HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Ölüm YılıGörüntüle
8Aliye Akand. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ARAP BİLÂL, Bilâld. 1872 - ö. 1937Ölüm YılıGörüntüle
10HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823MeslekGörüntüle
11Aliye Akand. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ARAP BİLÂL, Bilâld. 1872 - ö. 1937MeslekGörüntüle
13HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Aliye Akand. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ARAP BİLÂL, Bilâld. 1872 - ö. 1937Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂTİF, Ali Hâtif Efendid. ? - ö. 1823Madde AdıGörüntüle
17Aliye Akand. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ARAP BİLÂL, Bilâld. 1872 - ö. 1937Madde AdıGörüntüle