ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbullu'dur. Asıl adı Abdürrahim'dir. Halveti ekolüne bağlı bir dervişin oğlu ve hafız idi. Bir gözünü kaybetti. Geçimini sağlamak amacıyla musikiye yöneldi. Galata Mevlevihanesi şeyhi Selim Dede'den inabet aldı. Musiki alanında oldukça bilgi sahibi idi. Yenikapı Mevlevihanesi kudumzenbaşılık görevinde bulundu (Genç 2000: 274). Vefatı 1212/1797'den sonradır (Mehmed Süreyya 1315: C. 3/184).

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 228.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C.2 Ankara: Bizim Büro Yay. 524.

Mehmed Süreyya (1315). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 184

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmusü'l-Alam C. IV. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. 2895

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Kul oldum bir cefâkâra cihân bâgında gül-femdir

Mecâlim yokdur inkâra firâkı bana mâtemdir

Gönül sevdi o şeh-bâzı tükenmez şîve vü nâzı

Güzellerin ser-efrâzı görem vaslına irsem dir

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 2/524

Cânâ sana dil baglamaz erbâb-ı mahabbet

Bir dahı bu Şeydâ ile hem-dem olamazsın

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 274


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Doğum YeriGörüntüle
2Berki, Kâmil Eşfakd. 17 Mayıs 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Doğum YılıGörüntüle
5Berki, Kâmil Eşfakd. 17 Mayıs 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Ölüm YılıGörüntüle
8Berki, Kâmil Eşfakd. 17 Mayıs 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936MeslekGörüntüle
11Berki, Kâmil Eşfakd. 17 Mayıs 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
12LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Berki, Kâmil Eşfakd. 17 Mayıs 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fatma Aliyed. 9 Teşrinievvel Ekim) 1862 - ö. 13 Temmuz 1936Madde AdıGörüntüle
17Berki, Kâmil Eşfakd. 17 Mayıs 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle