ŞEYHÎ, Memiş Efendi

(d. ?/? - ö. 1723/1136)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Eyyüplü Mehmed Efendi olarak tanınan Memiş Efendi, İstanbul'da doğmuştur (TDEA 1998: 148-149). Esrar Dede Tezkiresi'nde yer alan gazelinde "Şeyhî" mahlasını kullandığı görülmektedir. Memiş Efendi hakkında yeteri kadar bilgi yoktur. Beşiktaş şeyhi olan Memiş Efendi Hazretleri, Yusuf Dede Hazretleri’nin himayesinde tahsilini tamamlamıştır. Onun vefatından sonra H. 1080/ M. 1670 tarihinde yerine geçip elli altı sene şeyhlik yapmıştır. 1723 senesinde vefat eden Memiş Efendi'nin vefatına Nahifi Süleyman Efendi’nin düştüğü tarih şöyledir: “Nahifâ dem-i fevtine düşdi bir tarih/ Memiş Efendi’ye cây ola Cennet-i a’lâ” (Esrar Dede 2000: 258).

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

“Şeyhî Memiş Dede” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 148-149.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

 

Aşk âdemi sultân-ı cihân eyleyemez mi

Himmetle yahûd kutb-ı zemân eyleyemez mi

 

Erbâb-ı fenâ raks iderek hırkası içre

Bir lu’b ile nüh-tâsı nihân eyleyemez mi

 

Bir kez felek-i süfleye baş egmedi yohsa

Bahtum güneşi sa’de-kırân eyleyemez mi

 

Deryâları tufân-ı bükâda dil-i mahzûn

İki göz arasında revân eyleyemez mi

 

Bir kıt’a degüldür dil-i çâlâküme eflâk

Şeyhî dilese tayy-i mekân eyleyemez mi

 

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 259.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YeriGörüntüle
2ES\\\'AD, Ebû İshakzâde Mehmed Es\\\'ad Efendid. Eylül-Ekim 1685 - ö. 10 Ağustos 1753Doğum YeriGörüntüle
3ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Doğum YeriGörüntüle
4KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Doğum YılıGörüntüle
5ES\\\'AD, Ebû İshakzâde Mehmed Es\\\'ad Efendid. Eylül-Ekim 1685 - ö. 10 Ağustos 1753Doğum YılıGörüntüle
6ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Doğum YılıGörüntüle
7KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Ölüm YılıGörüntüle
8ES\\\'AD, Ebû İshakzâde Mehmed Es\\\'ad Efendid. Eylül-Ekim 1685 - ö. 10 Ağustos 1753Ölüm YılıGörüntüle
9ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Ölüm YılıGörüntüle
10KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68MeslekGörüntüle
11ES\\\'AD, Ebû İshakzâde Mehmed Es\\\'ad Efendid. Eylül-Ekim 1685 - ö. 10 Ağustos 1753MeslekGörüntüle
12ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751MeslekGörüntüle
13KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ES\\\'AD, Ebû İshakzâde Mehmed Es\\\'ad Efendid. Eylül-Ekim 1685 - ö. 10 Ağustos 1753Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂŞİF, Şâtır-zâde Mehmed Emîn Kâşif Efendid. ? - ö. 1767-68Madde AdıGörüntüle
17ES\\\'AD, Ebû İshakzâde Mehmed Es\\\'ad Efendid. Eylül-Ekim 1685 - ö. 10 Ağustos 1753Madde AdıGörüntüle
18ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Madde AdıGörüntüle