ŞEYHÎ, Memiş Efendi

(d. ?/? - ö. 1723/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Eyyüplü Mehmed Efendi olarak tanınan Memiş Efendi, İstanbul'da doğmuştur (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1998: 148-149). Esrar Dede Tezkiresi'nde yer alan gazelinde "Şeyhî" mahlasını kullandığı görülmektedir. Memiş Efendi hakkında yeteri kadar bilgi yoktur. Beşiktaş şeyhi olan Memiş Efendi Hazretleri, Yusuf Dede Hazretleri’nin himayesinde tahsilini tamamlamıştır. Onun vefatından sonra H. 1080/ M. 1670 tarihinde yerine geçip elli altı sene şeyhlik yapmıştır. H. 1136/ M. 1723 senesinde vefat eden Memiş Efendi'nin vefatına Nahifi Süleyman Efendi’nin düştüğü tarih şöyledir: “Nahifâ dem-i fevtine düşdi bir tarih/ Memiş Efendi’ye cây ola Cennet-i a’lâ” (Esrar Dede 2000: 258).

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

“Şeyhî Memiş Dede” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. s. 148-149.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

 

Aşk âdemi sultân-ı cihân eyleyemez mi

Himmetle yahûd kutb-ı zemân eyleyemez mi

Erbâb-ı fenâ raks iderek hırkası içre

Bir lu’b ile nüh-tâsı nihân eyleyemez mi

Bir kez felek-i süfleye baş egmedi yohsa

Bahtum güneşi sa’de-kırân eyleyemez mi

Deryâları tufân-ı bükâda dil-i mahzûn

İki göz arasında revân eyleyemez mi

Bir kıt’a degüldür dil-i çâlâküme eflâk

Şeyhî dilese tayy-i mekân eyleyemez mi

 

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 259.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Doğum YeriGörüntüle
2ÂLÎ, Beyzâde Derviş Mustafa Âlî Efendid. ? - ö. 1574'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
4SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Doğum YılıGörüntüle
5ÂLÎ, Beyzâde Derviş Mustafa Âlî Efendid. ? - ö. 1574'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
7SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Ölüm YılıGörüntüle
8ÂLÎ, Beyzâde Derviş Mustafa Âlî Efendid. ? - ö. 1574'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736MeslekGörüntüle
11ÂLÎ, Beyzâde Derviş Mustafa Âlî Efendid. ? - ö. 1574'ten sonraMeslekGörüntüle
12İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918MeslekGörüntüle
13SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂLÎ, Beyzâde Derviş Mustafa Âlî Efendid. ? - ö. 1574'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Madde AdıGörüntüle
17ÂLÎ, Beyzâde Derviş Mustafa Âlî Efendid. ? - ö. 1574'ten sonraMadde AdıGörüntüle
18İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle