SIDKÎ, Süleyman

(d. ?/? - ö. 1738-39/1151)
divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Süleyman’dır. Sıdkî mahlasıyla kaleme aldığı şiirleriyle tanındı. 1151/1738-39 yılında vefat etti. Vefatı üzerine "Taldı yemm-i rahmete Sıdkî Süleymân" mısraı tarih düşürüldü. Tezkirelerde şiirlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 185.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hafız Hüseyin Ayvansarâyî Vefeyât-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). İstanbul, Buhara Yay.

Hüseyin Râmiz. Âdâb-ı Zurafâ. Süleymaniye Ktp. Es‘ad Efendi. Nu. 3873.vr. 54b.

Özdemir, Fatma (hzl.) (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 468-734. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 260.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET AKÇARA
Yayın Tarihi: 31.12.2014

Eserlerinden Örnekler