ŞİNÂSÎ, Abdurrahman Şinasî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1086/1675)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rumeli'de doğdu. Asıl adı Abdurrahman’dır. Öğrenim gördükten sonra müderris ve kadı oldu. 1086/1675'te öldü. Tezkirelerde hakkında verilen bilgiler oldukça sınırlıdır. Rıza, onu ilim sahibi ve yumuşak başlı bir şair olarak nitelendirir (Zavotçu 2009:270).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyyâ  Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mucîb. Ankara: AKM Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 13.03.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Çâk çâk itdi tenüm hançer-i hecr-i dil-ber
Yârdan hîç bu kadar yareye merhem mi gelür

Künc-i firkatde bulup ‘âşıkı tenhâda komaz
Ey Şinâsî gam-ı dil-ber gibi hem-dem mi gelür 

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İnceleme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 270)


Bin dâğ-ı tâze ister imiş iştirâsına
Kâlâ-yı vaslı o mehün âteş bahâsına 

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 185)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECİPd. 1881? - ö. 1940Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Doğum YeriGörüntüle
3KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NECİPd. 1881? - ö. 1940Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Doğum YılıGörüntüle
6KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NECİPd. 1881? - ö. 1940Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Ölüm YılıGörüntüle
9KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NECİPd. 1881? - ö. 1940MeslekGörüntüle
11ŞEYDÂd. ? - ö. 1580MeslekGörüntüle
12KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NECİPd. 1881? - ö. 1940Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NECİPd. 1881? - ö. 1940Madde AdıGörüntüle
17ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Madde AdıGörüntüle
18KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle