SIRRÎ, Şeyh Seyyid Sırrî Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1065/1654-55)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sırrî, Seyyid Sırrî Ali Efendi olarak kaytılıdır. Babası Hamdi Efendi; dedesi Şeyh Abdürrahim Tırsî Efendi'dir.1065/1654-55 yılında vefat etti. İznik'te ceddi Eşrefoğlu Türbesi'nde babasının yanında medfundur. "Hasta" kelimesi vefatına tarihtir. Kaynaklar, herhangi bir eseri olup olmadığından söz etmezler. Dr. Şevkiye Kazan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü'ndeki Üsküdarlı Sırrî maddesinde, kaynakların Üsküdarlı Sırrî adına kaydettikleri Şerhu Medhi’n-Nebî adlı eser hakkında "Ankara Milli Kütüphane’de Üsküdarlı Sırrî adına “müellif müsvettesi” olarak (Yazma A.3446, yk.1b-58b) kayıtlı 639 beyitlik bir eser mevcut olduğunu ve bu eserin, Üsküdarlı Sırrî’ye değil Sırrî mahlaslı bir başka şaire ait olduğu kanaatini ifade eder. Muhtevası itibariyle söz konusu eserin Şeyh Seyyid Sırrî Ali Efendi'nin olması muhtemeldir.

 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.)(2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay.

Kazan, Şevkiye. "Üsküdarlı Sırrî". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 1246.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Künc-i aşkı ister isen kalb-i vîrân ara

Hızırveş âb-ı hayâtı zulmet-i tende ara

 

Tâlib-i Mevlâ isen her kişiden himmet dile

Gâfil olma matlabun var sırr-ı Kur'ân'da ara

(Ekinci, Ramazan (hzl.)(2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay. 191-192)