ŞÜKRÎ, Şeyh Mehmed Şükrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1728-29/1141)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına dair fazla bilgi bulunmamaktadır. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1606) ve Hadîkatü’l-Cevâmi (Galitekin 2001: 89)’ye göre Uşşâkî şeyhlerindendir. Şeyh Şükrî Mehmed-i Uşşâkî olarak tanındı. 1141/1728-29 yılında vefat etti. Vefatına “et-tahmîs 1141” ibaresiyle (Galitekin 2001: 89) tarih düşürüldü. Kitapçılar Çarşısı’nda Alaca Mescid bânîsi Çelebioğlu Alaeddin Efendi’nin mezarı yanına defnedildi.

Kaynaklarda (Akbayar 1996: 1606; Galitekin 2001: 89) şair olduğu söylenmekte ise de eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1606.

Galitekin, Ahmed Nezih (hzl.) (2001). Ayvansarayî Hüseyin Efendi-Alî Sâtı Efendi-Süleymân Besîm Efendi Hadîkatü’l-Cevâmi‘ (İstanbul Câmileri ve Diğer Dinî-Sivil Mimârî Yapılar). İstanbul: İşaret Yay. 89.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 493.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Şükrî Mehmed Efendi (Şeyh)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 185. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 08.05.2014

Eserlerinden Örnekler