SÜVÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Hakkında çok az bilgimiz olan bu şairle ilgili bilgi veren yegâne tezkire olan Heşt Bihişt’teki bütün malumat, gençliğinde cambazlık yaptığı ve sonradan tasavvufa meyl ederek bu sanatı terk ettiği ve şeyh olduğundan ibarettir. Diğer kaynaklar da bu bilgiyi tekrarlamışlardır. Sehî’nin ifadelerinden tezkiresini yazdığı dönemde (1538) hayatta olduğu anlaşılan şairin asıl adı, babası, ailesi, eğitimi, ölümü gibi bilgilerden mahrumuz. Sehî Bey, Mecma’u’n-nezâ’ir’de iki şiiri bulunan şairin hoş sohbet ve güler yüzlü biri olduğunu söylemektedir. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde iki, Pervâne Bey Mecmuası’nda dört adet şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

Abdurrahman Hıbrî. Enîsü’l-müsâmirîn. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. TY. 451. vr. 79b.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2007). “Süvârî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 677.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul: Resimli Ay Matbaası.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Nu. 406. vr. 13b, 59a, 179a, 318a.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

“Süvârî” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 81.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Gün yüzün gördüm kamer devrinde oldum müşterî

 Cân bahâ al la’lüne bâzâr idelüm gel beri

 Bu sana cân virdügüm az görme al başum bile

 Kaçma ol bâzârdan ki_üstinde ola ser-beri

 Işkuñı Ferhâda vü Mecnûn’a lâyık görmezem

 Biri bir tag delüsidür biri bir yâbân eri

 La’l-i gevher-bârunı nâ-ehle gösterme sakın

 Ben bilürem kıymetin sarrâfa göster cevheri

 Ger Süvârî pâdşâh olmak dilersen âleme

 Ol güzeller şâhınun sa’y it olagör çâkeri

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013].2602.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
2FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
3MÂTEMÎ/HÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Doğum YeriGörüntüle
4ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
5FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
6MÂTEMÎ/HÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Doğum YılıGörüntüle
7ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
8FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
9MÂTEMÎ/HÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Ölüm YılıGörüntüle
10ÇEMENÎd. ? - ö. 1620MeslekGörüntüle
11FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38MeslekGörüntüle
12MÂTEMÎ/HÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96MeslekGörüntüle
13ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÂTEMÎ/HÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle
17FEZÂYÎ, Dervîş Mehmedd. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
18MÂTEMÎ/HÂTEMÎd. ? - ö. 1595/96Madde AdıGörüntüle