TAB’Î, Sipahî-zâde Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1789’dan önce/1203)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şeyh Mehmed Efendi’nin oğludur. Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde hafız-ı kütüb-i evveldir. Sultan I. Abdülhamid devri (saltanatı 1774-1789) sonlarında vefat etmiştir.

Bağçe-i Safâ-endûz’da yer alan bilgilere göre Arabî bilimlerde bilgi sahibidir (Oğraş:138). Eserleri beğenilmiştir. Manzum ve mensur Arapça eserleri belîgâne tarzdadır. Türkçe şiirleri ise zekice söylenmiştir. Gülistan’ı muhtasar olarak Türkçeye tercüme etmiştir. Milli Kütüphane Yz FB 216’da müellif hattıyla yazılmış Dîvân’ı vardır. Kütüphane kayıtlarına şairin adı “Siyahî-zâde” şeklinde geçmiştir. Yine bu verilere göre Dîvân 73 tarih, 12 tahmis içermektedir. Bağçe-i Safâ-Endûz'da şiirlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 586.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-endûz’u: İnceleme, Metin. Ankara: KB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0, [erişim tarihi: 28.03.2014]. 138.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FATMA BÜYÜKKARCI YILMAZ
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler