TÂHİR, Molla-zâde Kîlârî Tâhir Efendi

(d. ?/? - ö. ?/III. Ahmed Dönemi veya Sonrası)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 396)’da Sultan III. Ahmed devri (1703-1730) şairleri bölümünde kayıtlıdır. Buradaki kayda göre adı Tâhir’dir. Molla-zâde, Molla-zâde Kilârî Tâhir Efendi olarak tanındı. Enderun’da yetişen şairlerdendir. Doğum tarihi ve yeri, ailesi, mesleği ve eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sultan III. Ahmed dönemi 1143/1730’da bittiğine göre bu tarihlerde veya daha sonra ölmüş olmalıdır. 

Kaynakça

Aktepe, Münir (1989). “Ahmed (III)”. İslâm Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: TDV Yay. 34-38.

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 396.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tâhir”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 142.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 582.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bilindi bûseye yok yârin izni gül memeden

Garaz nedir a güzel ‘âşıka öpülmemeden

 

Bu Tâhir ana giriftâr iken ne baglandın

Tereddüd eyleme ey dügme sen çözülmemeden

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 396.)