TÂİB, Ahî-zâde Derviş İsmail Tâib Efendi

(d. ?/? - ö. 1126/1714-15)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı İsmail’dir. Galata Mevlevihanesi şeyhlerinden Gavsî Ahmed Dede’nin küçük kardeşidir. Salih Dede ve Arzî Dede'nin Galata şeyhliği zamanında Tâib de Galata Mevlevihanesi aşçıbaşı oldu. Nüktedan bir zattır. Fâsih, Sâib ve Hemdemî dedelerle arkadaş olup, birbirlerinin şiirlerine nazire söylemişlerdir. O zamanlar yeni rediflerle şiirle yazan Fasih Dede başta olmak üzere Sâkıp Dede’nin “Ney” redifli gazeline nazire yazmıştır. 1126/1714-15'te İstanbul'da vefat etti. Mesnevi şarihi İsmail Rusuhî Ankaravî'nin Galata Mevlevihanesi'ndeki mezarının yanına gömüldü (Genç 2000: 76).

 

 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 123.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hâlet-fezâ-yı râhat-ı dildür hevâ-yı ney

'Uşşâk anunla oldı esîr-i nevâ-yı ney

 

Zevk-i visâl-i yâri tefekkür edenlere

Sihr-i helâl hâldür el-Hak sadâ-yı ney

 

Ser-pâ-bürehne sînesini çâk ider

Remz-i niyâz-ı derd-i dil oldı edâ-yı ney

 

'Âşık ne yerde olsa anı tekyegâh eder

Olmış kemâl-i vecd ile hû hû safâ-yı ney

 

Evsâf-ı zikri hakla bilenler semâ eder

Feryâd u nâleden beyimiş müddeâ-yı ney

 

Râh-ı fakrda lâzım olan bilse neydügin

Derd-i derûna âteş-i sûziş fezâ-yı ney

 

Yaksa sahîfe-i dile dâg-ı firâkunı

Muhtâc olur mu gayrı devâya şifâ-yı ney

 

Tâib hevâ-yı nefse uyup eyleme cedel

Sığmaz derûn-ı münkire feyz-i hevâ-yı ney

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay. 79)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Doğum YeriGörüntüle
2ŞEVKÎ, Hasan Tahsînd. 1825 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ogün Kaymakd. 13 Aralık 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKÎ, Hasan Tahsînd. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ogün Kaymakd. 13 Aralık 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKÎ, Hasan Tahsînd. 1825 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ogün Kaymakd. 13 Aralık 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936MeslekGörüntüle
11ŞEVKÎ, Hasan Tahsînd. 1825 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ogün Kaymakd. 13 Aralık 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEVKÎ, Hasan Tahsînd. 1825 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ogün Kaymakd. 13 Aralık 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mahmut Sadıkd. 1864 - ö. 28 Temmuz 1936Madde AdıGörüntüle
17ŞEVKÎ, Hasan Tahsînd. 1825 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ogün Kaymakd. 13 Aralık 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle