TASBAZ, Ali

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Tasbaz mahlasını kullanan âşığın asıl adı Ali'dir. Tasbaz'ın hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tesbit edilememiştir. Tasbaz'ın yaşamı ve şairliği cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir. Şükrü Elçin Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri adlı yapıtında Tasbaz'ın bir şiirine yer vermiştir (1988: 143).

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Destan

Türki Berâ-yı Feth i Girid

Nicesin Venedik firengi

İdüp Osmanlı’yle cengi

Kırardın kaç yüz bin sanki?

Sarhoş soldat küstahların

 

Teselli iderdin derdin

Kostur feth olunmaz derdin

Sonra hayrına mı virdin

Aman deyü miftahların

 

Kullandın envâi fenler 

Lağım kunbara mahzenler

Hep imdâdına gelenler

Bıraktılar silâhların

 

Çün kabul oldun amâna

Hayırhah ol Âl-Osmân’a

Tâbi' olup muslihâne

Vir reâyâ ferâğların

 

Tasbaz eydür indir tâcı

Meta'lardan gümrük bacı

Virup Hünkâr'a haracı

Dâyim et imtidahların

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 143.