ULVÎ, Ali Ulvî Çelebi

(d. ?/? - ö. 993/1585)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ali’dir. Ali Ulvî Çelebi olarak tanındı. Yeniçeri Ocağı’nın önde gelenlerindedir. Mustafa Dede Efendi’den sülüs, nesih, rika ve talik hatlarını meşk etti. Birçok şairin divanını istinsah etti. Bu vasıtayla şiirini de geliştirdi. 993/1585 yılında vefat etti. Üsküplü Meylî’nin “Makâm-ı cennet-i ulyâyı Ulvî eyledi me’vâ 883” mısraı vefatına düşürülen tarihtir. Hattının güzelliği ile tanınmaktaydı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda (Müstakimzade 1928: 353; Şemsettin Sami 3174) bir beyti yer almaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “Ulvî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 407.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 442.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 699.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 353.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 4. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 3174.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 20.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla‘

Almazsa eger bûy-ı kebâb-i dil-i zârum

Eşmezdi seg-i yâr benüm hâk-i mezârum

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 4. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 3174.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂSİM, Köprülü-zâde Es'add. ? - ö. 1726-1727Doğum YeriGörüntüle
2LİSÂNÎ/NAHÎF, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂSİM, Köprülü-zâde Es'add. ? - ö. 1726-1727Doğum YılıGörüntüle
5LİSÂNÎ/NAHÎF, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÂSİM, Köprülü-zâde Es'add. ? - ö. 1726-1727Ölüm YılıGörüntüle
8LİSÂNÎ/NAHÎF, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÂSİM, Köprülü-zâde Es'add. ? - ö. 1726-1727MeslekGörüntüle
11LİSÂNÎ/NAHÎF, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂSİM, Köprülü-zâde Es'add. ? - ö. 1726-1727Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LİSÂNÎ/NAHÎF, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂSİM, Köprülü-zâde Es'add. ? - ö. 1726-1727Madde AdıGörüntüle
17LİSÂNÎ/NAHÎF, İsâ-zâde Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AVNİ NURETTİNd. 1866 - ö. ?Madde AdıGörüntüle