ÜMMÎ, Hindîzâde Abdurrahman Ümmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1776-77/1190)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdurrahman’dır. Hindîzâde Ümmî Abdurrahman Efendi olarak tanındı. Ümmî, Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 32)’nin şairler dizininde Emnî olarak yazılıdır. Su nazırı oldu. 1190/1776-77 yılında vefat etti. Vefatına Ayvansarayî (Ekinci 2013: 225) tarafından “Allâmü’l-guyûb 1190” terkibi ile tarih düşürüldü. Mezarı Üsküdar’dadır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ayvansarayî (Ekinci 2013: 225), na‘tinden iki beyti örnek olarak göstermektedir. 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 225.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1234.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.05.2014

Eserlerinden Örnekler

(Na't-ı Şerîf)

Görünür kâmetin nûr-ı dırahşân yâ Resûla’llâh

Olurdu basdıgın yerler dür-efşân yâ Resûla’llâh

Temennâ-yı şefâ‘atdir garaz çün na‘t-i pâkinden

Meded kıl Ümmi-i zâra perîşân yâ Resûla’llâh

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 225.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591-92Doğum YeriGörüntüle
2Şapolyo, Enver Behnand. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Doğum YeriGörüntüle
3GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
4SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591-92Doğum YılıGörüntüle
5Şapolyo, Enver Behnand. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Doğum YılıGörüntüle
6GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Doğum YılıGörüntüle
7SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591-92Ölüm YılıGörüntüle
8Şapolyo, Enver Behnand. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Ölüm YılıGörüntüle
9GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Ölüm YılıGörüntüle
10SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591-92MeslekGörüntüle
11Şapolyo, Enver Behnand. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972MeslekGörüntüle
12GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650MeslekGörüntüle
13SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şapolyo, Enver Behnand. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂBİRÎ, Sâbirî Çelebid. ? - ö. 1591-92Madde AdıGörüntüle
17Şapolyo, Enver Behnand. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Madde AdıGörüntüle
18GENCÎ, Mustafad. ? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle