VÂCİD

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Girit Şairleri’nde verilen bilgilere göre 18. yüzyılda yaşadığını anlıyoruz. 1738/39 tarihinde eski sadrazam Gürcü İsmail Paşa ile Hanya’ya geldi. Nurî Osman’ın babası ile dosttu.  Şehrî Çelebi ve Hazret-i Sezâ’î Hasan Efendi tarafından Hakk’a yönelerek Gülşeni tarikatının Hanya’da önde gelenlerinden oldu. Hanya’da vefat ettiğinde İsmail Paşa vefatına tarih söyledi.

Kaynakça

Kurtoğlu, Orhan (2006). Nuri Osman HanyevîGirit Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 24.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ol şûhıla bir nisbetim olsaydı benim de

Bûs-ı lebine fursatım olsaydı benim de

Cânımı dirîg eyler idim nevk-i müjenden

Kurbanlıgına tâkatim olsaydı benim de

Hurşîd-i cihân-tâbı ederdim katı mahcûb

Bir mâh-ı felek-tal’atim olsaydı benim de

Ham-yâze-i hicrin mi çekerdim senin ey şûh

Agyâr kadar devletim olsaydı benim de

Âgâha nazîre der idim ben dahi Vâcid

Kudsî-nefese sohbetim olsaydı benim de

(Kurtoğlu, Orhan (2006). Nuri Osman HanyevîGirit Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay. 78.)