VÂRİDÎ, Bahşî Çavuşoğlu Ömer Vâridî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bahşî Çavuşoğlu olarak da bilinen Vâridî'nin asıl ismi Ömer'dir. Vâridî, şairden bahseden tek kişi olan Âşık Çelebi'nin aynı zamanda ders arkadaşıdır. Âşık Çelebi'nin kendi deyimiyle, birlikte aynı hastalığa yakalanma derecesinde dostlukları ve kardeşlikleri vardı. Mülazımlıktan ferâgat edip babasının yolundan giderek çavuş oldu. Birçok ilmi tahsil etmiş, çavuşlar arasında fazıl ve âlim olan kişiydi (Kılıç, 2010: 547). 

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Mey içen yâd-ı leb-i la'lîn-i rûh-efzâ ile

Haşre dek kanzil olur yıllarla sanma ay ile 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 547)