VASFÎ, Abdurrahimzâde Mustafa Vasfî

(d. ?/? - ö. 1594/1003)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Doğum tarihine ulaşılamadı. Ünlü Kınalızâdeler ailesinden olup asıl adı Mustafa'dır. Kiramî mahlaslı Kınalızâde Abdurrahim Efendi'nin (ö.982/ 1574) oğludur. Vasfî küçükken babası ölünce şairi, amcasının oğlu ve tezkire yazarı Hasan Çelebi yetiştirmiştir. Eğitimi hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yoksa da bunun klasik medrese eğitimi olduğu bilinir. Zekeriya Efendi'den mülazım oldu. Meslek hayatı ile ilgili bilgiler de kaynaklarda sınırlıdır. Kadılık yaptı. Hat sanatı ile de meşgul oldu ve bu alanda dikkat çekti. Tuhfe-i Hattâtin şairi, Kazasker Ali Efendi'nin biraderzadesi olarak gösterir. Bu bilgi doğru değildir. Vasfî, 1595 yılında vefat etti. Mezarı Edirne'de amcası Alaaddin Ali Efendi'nin yanındadır. Tezkirelerde şiirinin yanında yazısının da güzel olduğu söylenir.

Kaynakça

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Müstakîmzâde Süleymân Sa’deddîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 05.11.2013

Eserlerinden Örnekler

 Küşte-i hançer-i hûn-rîzün idersin seveni 
 Ey gül-i bâg-ı letâfet seven ölsün mi seni 
 
 Sînede râz-ı gamun var idügin bilmezsin 
 N’ola çâk eyler isem hançer-i hicrünle teni 
 
 Servi pâ-beste ider şîve-i reftâr-ı kaddi 
 Zülfi âşüfte kılur sünbül-i berg-i semeni 
 
 Dâglar yakmagla zâr u zebûn itdi dili 
 Bir iki minkarı çok gördi bize çarh-ı denî 
 
 Sâhn-ı gülzâr n’ola dil-keş olursa Vasfî 
 Ki giyüpdür bugün egnine libâs-ı çemenî 
 

XXX
 Leb-i la’l-i güher-bârun senün cândan ‘ibâretdür 
 Nihâl-i kâmetün cânâ kıyâmetden ‘alâmetdür

Sungurhan-Eyduran Aysun. (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şuarâ. B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219123/h/tsmetinb.pdf. 413.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ünaydın, Ruşen Eşrefd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Doğum YeriGörüntüle
2Giderer, Hakkı Engind. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ünaydın, Ruşen Eşrefd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Doğum YılıGörüntüle
5Giderer, Hakkı Engind. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ünaydın, Ruşen Eşrefd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Ölüm YılıGörüntüle
8Giderer, Hakkı Engind. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ünaydın, Ruşen Eşrefd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959MeslekGörüntüle
11Giderer, Hakkı Engind. 1 Ağustos 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ünaydın, Ruşen Eşrefd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Giderer, Hakkı Engind. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ünaydın, Ruşen Eşrefd. 18 Mart 1892 - ö. 21 Eylül 1959Madde AdıGörüntüle
17Giderer, Hakkı Engind. 1 Ağustos 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Murat Yalçınd. 24 Mart 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle