VASFÎ, Abdurrahim-zâde Mustafa Vasfî

(d. ?/? - ö. 1594/1003)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Doğum tarihine ulaşılamadı. Ünlü Kınalı-zâdeler ailesinden olup asıl adı Mustafa'dır. Kiramî mahlaslı Kınalı-zâde Abdurrahim Efendi'nin (ö.982/ 1574) oğludur. Vasfî küçükken babası ölünce şairi, amcasının oğlu ve tezkire yazarı Hasan Çelebi yetiştirmiştir. Eğitimi hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yoksa da bunun klasik medrese eğitimi olduğu bilinir. Zekeriya Efendi'den mülazım oldu. Meslek hayatı ile ilgili bilgiler de kaynaklarda sınırlıdır. Kadılık yaptı. Hat sanatı ile de meşgul oldu ve bu alanda dikkat çekti. Tuhfe-i Hattâtin şairi, Kazasker Ali Efendi'nin birader-zadesi olarak gösterir. Bu bilgi doğru değildir. Vasfî, 1595 yılında vefat etti. Mezarı Edirne'de amcası Alaaddin Ali Efendi'nin yanındadır. Tezkirelerde şiirinin yanında yazısının da güzel olduğu söylenir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 05.11.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 Küşte-i hançer-i hûn-rîzün idersin seveni 
 Ey gül-i bâg-ı letâfet seven ölsün mi seni 
 
 Sînede râz-ı gamun var idügin bilmezsin 
 N’ola çâk eyler isem hançer-i hicrünle teni 
 
 Servi pâ-beste ider şîve-i reftâr-ı kaddi 
 Zülfi âşüfte kılur sünbül-i berg-i semeni 
 
 Dâglar yakmagla zâr u zebûn itdi dili 
 Bir iki minkarı çok gördi bize çarh-ı denî 
 
 Sâhn-ı gülzâr n’ola dil-keş olursa Vasfî 
 Ki giyüpdür bugün egnine libâs-ı çemenî 
 

XXX
 Leb-i la’l-i güher-bârun senün cândan ‘ibâretdür 
 Nihâl-i kâmetün cânâ kıyâmetden ‘alâmetdür

Sungurhan-Eyduran Aysun. (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şuarâ. B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219123/h/tsmetinb.pdf. 413.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂZIM, Nâzım Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1852Doğum YeriGörüntüle
2İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂZIM, Nâzım Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
5İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÂZIM, Nâzım Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1852Ölüm YılıGörüntüle
8İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NÂZIM, Nâzım Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1852MeslekGörüntüle
11İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÂZIM, Nâzım Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂZIM, Nâzım Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1852Madde AdıGörüntüle
17İrem Uşard. 23 Temmuz 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle