YÜMNÎ, Şeyhzâde/Osmanzâde Mehmed Yümnî Efendi

(d. ?/? - ö. 1672-73/1083)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Mehmed'dir. Selanikli'dir. İlim tahsil ederek İstanbul'a gitti ve mülazım oldu. (Çapan 2005: 736; Abdulkadiroğlu 1999: 532; Müstakimzade Süleyman Sadeddin 2000: 117, 184) Rumeli'de bazı kazalarda kadılık yaptı. 1083/1672-73 senesinde vefat etti. (Çapan 2005: 736; Abdulkadiroğlu 1999: 532)

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.117, 184.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Oldu sahn-ı bâg-ı âlem dil-güşâ nev-rûzdur

Âlem et elden koma cân-ı safâ nev-rûzdur

El erişip geh izâr u geh hat-ı müşgînine

Bir olurdu âşıka subh u mesâ nev-rûzdur

Devlet el vermez diyenler dest-bûs etmez niyâz

Lutf edersen eyle gel bir merhabâ nev-rûzdur

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 736.)

Dûd-ı âhım perde eyler dem-be-dem baht-ı siyâh

Kasd ider kim mihr-i rûyun çeşm-i giryân görmesün

Yümniyâ gül gibi çâk itme girîbânın sakın

Dâg-ı mihri sînede zinhâr nâ-dân görmedim

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 223)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Doğum YeriGörüntüle
2Gönensay, Hıfzı Tevfikd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Doğum YeriGörüntüle
3TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Doğum YeriGörüntüle
4TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Doğum YılıGörüntüle
5Gönensay, Hıfzı Tevfikd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Doğum YılıGörüntüle
6TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Doğum YılıGörüntüle
7TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Ölüm YılıGörüntüle
8Gönensay, Hıfzı Tevfikd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Ölüm YılıGörüntüle
9TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67MeslekGörüntüle
11Gönensay, Hıfzı Tevfikd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949MeslekGörüntüle
12TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.MeslekGörüntüle
13TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gönensay, Hıfzı Tevfikd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Madde AdıGörüntüle
17Gönensay, Hıfzı Tevfikd. 1892 - ö. 13 Kasım 1949Madde AdıGörüntüle
18TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Madde AdıGörüntüle