ZÂFÎ MEHMED

(d. ?/? - ö. 1543/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Zafî Mehmed, 16. asırda yaşamış bir mutasavvıf şairdir. Şeyh İbrahim Gülşenî’nin oğlu olup babasından ve Dede Ömer Gülşenî’den feyz aldı. 1543’te vefat etti. Divan’ı Millet Ktp. Ali Emirî Kit. Nu: 254’te bulunmaktadır (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1998: 634).

Kaynakça

“Za’fî, Mehmed” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C.8. İstanbul: Dergâh Yay. s. 634.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014

Eserlerinden Örnekler