ZEHRA BACI

(d. 1870?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış kadın Bektaşi şairlerdendir. Bedri Noyan Dedebaba’nın aktardığı bilgilere göre yaklaşık olarak 1870 yılında doğmuştur. Şahkulu Sultân Dergâhı Postnişîni, aynı zamanda Edip Harabî’nin mürşidi olan Mehmet Âlî Hilmi Dedebaba’ya bağlanmış ve ondan nasip almıştır. Zehra Bacı’nın “Yâ Muhammed bize nâkıs diyorlar” diye başlayan nefesi İslam’da ve Alevî– Bektaşî inancında kadının yerini konu edinen önemli bir şiirdir (Noyan 2001: 621).

Kaynakça

Noyan, Bedri (2001). Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik. IV. Cilt. Ankara: Ardıç Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR FEDAKAR
Yayın Tarihi: 31.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Ya Muhammed bize nakıs diyorlar

Nedendir erlerin bu hataları

Ehl-i beyte karşı düşkün olurlar

Çünkü doğru değil iddiaları

Vâlidemiz Havva bacı değil mi?

Hadicetü’l- Kübrâ bacı değil mi?

Fâtımatü’z- Zehra bacı değil mi?

Kur’an’da hepsinin var senâları

Ezvac-ı tahirat nakıs olur mu?

Nakıs diyen erler hakkı bulur mu?

Böyle kem söz eden hiç umulur mu?

Kim doğurdu bunca enbiyaları

Abes şey halk etmemiştir Huda

Nakıslığı kabul etmeyiz asla

Bacılar büyüttü işte esselâ

Bu dünyaya gelen evliyaları

Sanmayın ki ersiz olmaz dünyayı

Düşünün bir kere Meryem Ana'yı

Pedersiz doğurdu koca İsa'yı

Bacıların yoktur müdaraları

Ey erler biz sizden dünyada eriz

Çünkü size hürmet hizmet ederiz

Gittiğiniz yolda hep beraberiz

Gütmeyiniz böyle boş davaları

Gerçi kıyafette size uymayız

Hakikatte sizden geri kalmayız

Malumunuz olsun erden saymayız

Bize nakıs diyen budalaları

Nakıstan mı geldi Ahmed-i Muhtar

Nakıs zade midir Haydar-ı Kerrar

Ananıza nakıs demeyin zinhar

Tesir eder size bedduaları

Zehra'nın nutkunu güzel dinleyin

Ey erler doğru söyleyin

Biz doğurmadık mı beyan eyleyin

Sizi irşat eden bu babaları

Noyan, Bedri (2001). Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik. IV. Cilt. Ankara: Ardıç Yay. 621.