ZENCÎRÎ, Zencîrî-i Cân-bâz

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zencîrî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey  Mecmûası’nda, Ahmed-i Dâ’î (öl. 1421?)’nin bir gazeline Zencîrî’ye ait “Nazîre-i Zencîrî-i Cân-bâz” ibaresiyle kayıtlı bir nazire gazel bulunmaktadır (Gıynaş 2014: 669). Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda yazılmış olması göz önünde bulundurulduğunda, Zencîrî’nin de 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu kabul etmek mümkündür. Yine mecmuadaki şair için kullanılan ibareden de mesleğinin cambazlık olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âteş-i 'ışka giren merdüm-i merdâne gerek

Bâl ü per yakmaga cânâ yine pervâne gerek

Murg-ı dil avlamaga dîde eyâ hûb-ı zamân

Zülfüni dâm idüben benlerüni dâne gerek

Berü gel la’lümi em didi kabûl eylemedüm

Gül gibi güldi didi söyle sana yâ ne gerek

Didüm ey meh ikimiz bir döşek içre girelüm

Cânı câna katuban gönlüni yabâne gerek

Resen-i zülfüne dâr olmaga Seyfî Çelebî

Yine Zencîrî gibi bir delü dîvâne gerek

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 669.)