ZÎNETÎ, Muhammed Efendi

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Muhammed'dir. Kâtiplikte Fahrî, şiirde ise Zînetî mahlasını kullandı. Babası Lütfullah Efendi'dir. Zînetî, Maktul Ali Paşa görevdeyken divan efendiliği vazifesinde bulundu. Hatîbî, nesrini "istiarelerle dolu ancak kinayelerle süslü olmaktan uzak" olarak tanımlar (Akkuş 2008: 144-45).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.04.2014

Eserlerinden Örnekler